Search
Generic filters

सेंद्रिय जैविक औषधे

सेंद्रिय जैविक औषधे

जैविक शेती काळाची गरज आहे. रासायनिक खता मुळ शेत जमिनिची सुपिकता व उगवण
क्षमता कमी होत चाली आहै.
आपले सेंद्रिय जैविक शेती केल्या मुले आपल्या जामिनिची सुपिकता उगवण क्षमता वाढते…..
उत्तप्न वाढवते!!
ते पण कमी खर्चात!!!!!!

santsahitya.in

पत्ता:

अहमदनगर, महाराष्ट्र, भारत.

Post Views: [views id="3918"]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published.