प्रिव्हेंटिव्ह(एल) स्प्रे पावडर

सविस्तर माहिती

प्रिव्हेंटिव्ह(एल) स्प्रे पावडर

करपा,आकसा,टिक्का,पिवळे पणा थांबून, नवीन पाती वाढवा…

(सर्व पिकांसाठी उपलब्ध)

 • पहिली फवारणी

रोपांना फवारले असता रोप लागणी वेळी मोडत (तुटत) नाही.कारण _प्रिव्हेंटिव्ह (एल)_फवारले मुळे ताकद वाढते व करपा रोगला रोगांपासून थांबवते.

 • दुसरी फवारणी

लागणी नंतर दुसरे पाणी किंवा रोप मातीशी जितला वर घ्यावी.

 • तिसरी फवारणी

4 ते 6 दिवसा नंतर केल्यास पात वाकडी होणार नाही. करपा, पिवळे पणा येऊ देत नाही व नवीन पाती वाढेल..

व पुढील फवारणी वातावरण पाहून घेऊ शकता..

( कोणत्याही स्टेज मध्ये वापरता येते)

प्रिव्हेंटिव्ह (एल) फवारणी चे फायदे

 • वाकडी पात, पाती मान टाकतात त्यास प्रतिबंध करते.
 • नवीन पाती वाढून, त्यावर करपा, आकसा, पिवळेपणा येऊ देत नाही.
 • नियमित वापराने कांदा लवकर तयार होऊन ईतर औषधांच्या फवारणी चा खर्च 60% कमी होतो.
 • पिकांचा कोणताही अवस्थेत (स्टेज) मध्ये फवारता येते.
 • अधिक पाती वाढला मुळे कांदा गोल व पोसला जातो.

प्रमाण : १ लिटरला २ ते 3 ग्रॅम

प्रिव्हेटिव्ह (एल)वापरण्याची पद्धत :-

 •  हे पावडर स्वरुपात असल्यामुळे कमीत कमी १२ तास पाण्यात भिजत ठेऊन, नंतर ढवळून व गळून घेणे गरजेचे आहे.
 • १५ लिटर च्या पंपास ४० ग्रॅम पावडर १ लिटर पाणी मध्ये भिजवणे,  ५ पंपस ५ लिटर पाणी मध्ये २०० ग्रॅम भिजवणे याप्रमाणे पुढे .
 • प्रती पंपास १ लिटर भिजवलेले द्रावण टाकणे.

उदा. प्रिव्हेटिव्ह (एल)चा ४०० ग्रॅम चा पुडा १० लिटर पाणी मध्ये १ रात्रभर भिजवणे.सकाळी ढवळून गळून त्यामध्ये कीटकनाशक (आवश्यक असलास) टाकून फवारणे.

 टीप :- (सर्व पिकांसाठी उपयुक्त)

प्रिव्हेटिव्ह (एल)  चा लाभ घेण्यासाठी आवश्य संपर्क साधा.

Price =

670₹ 400gm

( डिलिव्हरी चार्ज वेगळा लागेल)

मे. ऑफी सॅाईल कंडिशनर

३९ अभिनव सोसायटी , पद्मावती पुणे ४११००९.

औषध हावे असल्यास खालील नंबर वर आपले संपूर्ण नाव , संपूर्ण पत्ता , पिक इ. मेसेज करावे.

9075099544

9145499544

WhatsApp/SMS/Call

E-Mail  – aafiinfo@gmail.com

www.aafiagri.com

ही जाहिरात तुमच्या मित्रांनाही पाठवा

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

कृषी क्रांती वर शेती विषयी माहिती सोबतच महाराष्ट्र तसेच भारत देशाला लाभलेली महान संत परंपरा, विविध संतांच्या गाथा,ह.भ.प. यांची माहिती वाचा आमच्या संत साहित्य (santsahitya.in) या वेबसाईट वर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन सर्व