शेतजमीन पाहिजे

शेतजमीन पाहिजे

मला lotewadi , achakdani , katpal , या भागामध्ये 10-15 एकर पडीक शेतजमीन पाहीजे असल्यास पुढील मोबाईल वर

संपर्क करा -8689922260

santsahitya.in

पत्ता:

सोलापुर, महाराष्ट्र, भारत.

Post Views: 304 views

1 thought on “शेतजमीन पाहिजे”

  1. रोहिदास शेवाळे

    मला शेत जमीन भाड्याने देणे आहे विहीर पण आहे 22 एकर आहे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *