जमीन भाड्याने पाहिजे

जमीन भाड्याने पाहिजे

५-१० एकर जमीन भाडेतत्वावर पाहिजे .

नाशिक , ठाणे जिल्ह्यात . १०-१५ वर्षाचा लेखी करार करण्यात येईल .

वार्षिक भाडे वर्ष पुर्ण झाल्यावर देण्यात येईल .

संपर्क:- 9082667523

santsahitya.in

पत्ता:

ठाणे, महाराष्ट्र, भारत.

Post Views: 389 views

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *