प्रसाद द्राक्ष नर्सरी

प्रसाद द्राक्ष नर्सरी

सर्व व्हरायटि ची रोपे उपलब्ध.

रोपे घरपोच मिळन्याचि सोय.

  • banglore dogrej वर कलम केलेली व भरपुर मुळ्या असलेली निरोगी रोपे , योग्य दरात मिळतील.
  • मागनिनुसार कोनत्याहि प्रकारचे रोपे तयार करुन  योग्य दरात मिळतील.
  • advance booking सुरु.

रोपे लागवड व औषधे संदर्भात योग्य मार्गदर्शन मिळेल

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *