सॉईल कल्चर सेंद्रीय तंत्रज्ञान Krushi Kranti- Sell,Buy,Rent Agriculture Product,Information
सॉईल कल्चर सेंद्रीय तंत्रज्ञान

21-12-2021

...

सॉईल कल्चर सेंद्रीय तंत्रज्ञान

जमिनीचा भुसभुशीतपणा वाढवून खतांची कार्यक्षमता वाढवणारे सेंद्रीय तंत्रज्ञान

  • १ एकरचा डोस फक्त रू. १००
  • बीज / बेणे / रोपे प्रक्रीया, ठिबक किंवा पाटपाण्यातून सहज वापरता येणारे
  • सशक्त माती, सशक्त पीक, अत्यल्प खर्च

सॉईल कल्चर आरोग्यपूर्ण जमिनीसाठी प्रमाणीत सेंद्रीय तंत्रज्ञान

Soil Culture Organic Technology for sell in nashik.