सर्व पिकांवर रामबाण औषध Krushi Kranti- Sell,Buy,Rent Agriculture Product, Information
सर्व पिकांवर रामबाण औषध

06-09-2022

...

सर्व पिकांवर रामबाण औषध

गुलाबी बोंड अळीचे नियंत्रणासाठी खास रामबाण संजीवनी निम

निमऑईल व निमअर्कामधील महत्वाचे घटक व त्याचे फायदे

१. निम ऑईल व अर्कामध्ये निम्बीन व निमडीन या घटकामध्ये विषाणुविरूध्द क्रिया करण्याची शक्ती आहे. ह्या घटकामुळे पिकांवरील विषाणुजन्य रोगांवर नियंत्रण असते.

2. निम ऑइल व अर्कामधे अझाडिरेक्टीन हे लिगनॉइड घटक आहे व ते किडींच्या शरीर प्रक्रियेमध्ये घातक बदल होऊन किडींचा मृत्यु होतो.

  • किडींचे झाडावरील खाणे बंद होते.
  • किडी अंडी देण्याचे टाळतात.
  • किडींच्या वाढीवर आणि कात टाकण्यावर परिणाम झाल्यामुळे अपंगत्व येते.
  • किडींची उडण्याची क्षमता कमी होवून किडींचा मृत्यु होतो.
  • निमअर्कमुळे मित्रकीड मरत नाही.
  • निमअर्क हे पुर्णतः नैसर्गिक असल्यामुळे फवारणी करतांना कोणतीही विषबाधा होत नाही.

३. कमी खर्चात जास्त उत्पादन

४. फवारणीवरील होणाऱ्या खर्चात ६० % बचत

५. निसर्गातील ९८ % मित्रकिटकांचे संगोपन म्हणुन पहिली फवारणी पासुन ते शेवटची फवारणी पर्यंत कधीही वापरू शकतात.

नियंत्रीत होणारे किटक:

मावा, तुडतुडे, फुलकीडे, पांढरी माशी, ठिपक्यांची बोंडअळी, भुंगा प्रजाती, पाने गुंडाळणारी अळी, उंट अळी, तांबडी केसाळ अळी, पाने खाणारी अळी, फळमाशी, खोडकीडा, सुत्रकृमी, नाकतोडा इ.

आता जगाचे लक्ष सेंद्रिय शेतीकडे

‘Manufacture & Marketed By Sanjivani Organic Product’

अधिक माहितीसाठी संपर्क : 9370459599