काटेवाडी व उस्मानाबादी १० बोकड विकणे आहे Krushi Kranti- Sell,Buy,Rent Agriculture Product, Information
काटेवाडी व उस्मानाबादी १० बोकड विकणे आहे

07-09-2022

...

काटेवाडी व उस्मानाबादी १० बोकड विकणे आहे

  • काटेवाडी बोकड वजन ३०-३५  
  • उस्मानाबादी वजन २५-३० 

अधिक माहितीसाठी संपर्क : 7977931099