न्यू किसान ऊस रोपवाटीका Krushi Kranti- Sell,Buy,Rent Agriculture Product,Information
न्यू किसान ऊस रोपवाटीका

15-03-2022

...

न्यू किसान ऊस रोपवाटीका (कोल्हापूर )

आमच्याकडे उत्तम प्रतीचे खालील जातीचे उसाचे रोपे मिळतील

  • co86032
  • 0265
  • 9057
  • 671
  • ms10001
  • vsi8005
  • snk9293

व अन्य सुधारित जातीची ऊस रोपे तयार व ऑर्डर प्रमाणे मिळतील.

महाराष्ट्रभर पोहोच मिळतील

विक्रेत्यांशी संपर्क:- 9960604702 , 9960942223

plant for sell in kolhapur. sugarcane