कुबोटा ट्रॅक्टर विकणे आहे Krushi Kranti- Sell,Buy,Rent Agriculture Product, Information
कुबोटा ट्रॅक्टर विकणे आहे

01-09-2022

...

कुबोटा ट्रॅक्टर विकणे आहे

आमच्याकडे  कुबोटा ट्रॅक्टर विकण्यासाठी उपलब्ध आहे

  • कुबोटा Mu4501(45Hp) 
  • फेबृवरी 2022 खरेदी
  • मे 2022 पसिंग
  • पेपर ऑल क्लेर
  • 335 तास वापर फक्त
  • शोरूम कडीशन
  • ठिकान-लोनी.ता. राहता.जि. अहमदनगर.
  • कोणत्याही प्रकारचे ट्रॅक्टर वर लोन नाही,
  • Offer. 6.75000.

व्यवहार फक्त कॅश पेमेंट मध्ये होईल.
संपर्क साधा ( कमिशन एजंट 2%) 
वेळ सकाळी 9 ते संध्याकाळी 7.