उत्तम प्रतीची खते विक्रीसाठी उपलब्ध Krushi Kranti- Sell,Buy,Rent Agriculture Product, Information
उत्तम प्रतीची खते विक्रीसाठी उपलब्ध

21-09-2022

...

उत्तम प्रतीची खते विक्रीसाठी उपलब्ध 

 

Combo kit 

  • कैल्शियम + बोरोन
  • पोटेशियम ह्यूमेट ९८%
  • ह्यूमिक एसिड 

Only ७०० ₹

Contact = 9766886554 , 8830279108