जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध Krushi Kranti- Sell,Buy,Rent Agriculture Product, Information
जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध

19-09-2022

...

जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध 

 6 एकर 20 गुंठे जमीन विकणे आहे.

 शेतामध्ये 100 x 100 शेततळे आहे.

शेतात  सोयाबीनचे पीक घेतलेले आहे.

रोडलगत गट न 476  ऐकलगट.

मस्सा ख  ता कळंब  जि उस्मनाबाद  

संपर्क:- 9175717910