फळ व भाजी पीक वरील रोग व किडी साठी सल्ला Krushi Kranti- Sell,Buy,Rent Agriculture Product, Information
फळ व भाजी पीक वरील रोग व किडी साठी सल्ला

18-09-2022

...

फळ व भाजी पीक वरील रोग व किडी साठी सल्ला

माझे शिक्षण एम एस्सी ॲग्रीकल्चर झालेले आहे .

मला या क्षेत्रातील ९ वर्ष अनुभव आहे.

एक एकरसाठी फ्री मध्ये सल्ला देऊ एक एकर पेक्षा जास्त असल्यास प्रति सल्ला १०० रुपये. 

अधिक माहितीसाठी संपर्क : 9448469468