श्री सिद्धनाथ गांडूळ खत प्रकल्प Krushi Kranti- Sell,Buy,Rent Agriculture Product,Information
श्री सिद्धनाथ गांडूळ खत प्रकल्प

22-11-2022

...

श्री सिंध्दनाथ गांडूळ खत प्रकल्प

आमच्याकडे गाई व म्हशीच्या शेनखता पासुन बनवलेले उत्तम प्रतीचे गांडूळ खत, गांडूळ बीज व्हर्मी वॉश, विकण्यास ऊपलब्ध आहे.

गांडूळ खत प्रकल्प बनून मिळेल.

पुढील खते खात्रीशीर मिळतील

  1. व्हर्मी वॉश 40 रू लीटर
  2. गांडूळ खत 10रू किलो
  3. गांडूळ / कल्चर 400 रू किलो
  4. व्हर्मी बेड 12/4/2 .2250रू आणि 10/4/2 चा 2000 रू

अधिक माहितीसाठी संपर्क : 9503392244 / 8007110800

Sri SinddhaNath Vermicomposting Project, Vermiwash, vermi bed, fertilizer