३ फेस कडबाकुट्टी यंञ

३ फेस कडबाकुट्टी यंञ

३ फेस विजपुरवठा वर चालणारे कडबाकुट्टी यंञ योग्य भाव आल्यास विकणे आहे.

अत्यंत दर्जेदार,कमी वेळेमध्ये जास्त काम करणारे आहे.

पत्ता- संंदिपकुमार पुंडलीकराव गायकवाड

santsahitya.in

संपर्क:- 8806852555 / 9423158282

 

पत्ता:

रा.अर्जापूर ता.बिलोली जि.नांदेड, महाराष्ट्र, भारत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *