Search
Generic filters

चुका, चाकवत, शेपू-लागवड

चुका चाकवत शेपू लागवड

चुका, चाकवत, शेपू-लागवड

 

या पालेभाज्यांच्या स्थानिक जातींचा लागवडीसाठी वापर केला जातो.

लागवड पद्धत –

या भाजीपाला पिकांची लागवड सपाट वाफ्यात लागवड करतात. ३ बाय २ मीटर आकाराचे वाफे तयार करून प्रत्येक वाफ्यात २० सें.मी. अंतरावर ओळीत बी पेरावे. प्रत्येक वाफ्यात चुक्‍याचे २५ ते ३० ग्रॅम, चाकवताचे ४५ ग्रॅम आणि शेपूचे ३० ग्रॅम बी पेरावे.

चुका –

पेरणीनंतर सुमारे ५० ते ६० दिवसांनी कापणीसाठी तयार होतो. या वेळी जमिनीलगत कापणी करावी. या पालेभाजीचे ४ ते ५ तोडे मिळू शकतात. जुड्या बांधून भाजी विक्रीसाठी पाठवावी. चुका चाकवत शेपू लागवड

चाकवत –

बी पेरणीनंतर ३५ ते ४० दिवसांत भाजी काढणीसाठी तयार होते. भाजी कापून किंवा उपटून जुड्या बांधून विक्रीसाठी पाठवाव्यात.

शेपू –

पेरणीनंतर ५० ते ६० दिवसांनी काढणीस तयार होते. पालेभाज्यांची काढणी शक्‍यतो सायंकाळच्या वेळी करावी. काढणीच्या २ ते ३ दिवस अगोदर पाणी द्यावे. काढणीनंतर जुड्या विक्रीसाठी लवकर पाठवाव्यात, त्यामुळे भाजीतील ताजेपणा टिकून राहतो.

खत व्यवस्थापन –

या सर्व पालेभाज्यांकरिता लागवडीपूर्वी एकरी ४ ते ५ टन शेणखत मिसळावे. माती परीक्षणानुसार १५ किलो नत्र, १५ किलो स्फुरद आणि १५ किलो पालाश प्रति एकरी द्यावे. लागवडीनंतर एक महिन्याने १५ किलो नत्र प्रति एकरी द्यावे.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *