Search
Generic filters

दुग्ध व्यवसाय विकास योजना

दुग्ध व्यवसाय विकास योजना

डेअरी / पोल्ट्री व्हेंचर कॅपिटल फंड योजना डिसेंबर 2004 मध्ये रु. 25 कोटी. ही योजना दोन स्वतंत्र योजना उदा. आर्थिक वर्ष २००-0-०9 पासून डेअरी व्हेंचर कॅपिटल फंड आणि पोल्ट्री व्हेंचर कॅपिटल फंड.

जून २०१० मध्ये, दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता विकास योजनेत दुग्धव्यवसाय विकास भांडवलाचे पुनर्गठन करण्यात आले जेणेकरून व्यापक कव्हरेज, वाढीव घटकनिहाय खर्च आणि योजने अंतर्गत सहाय्य करण्यासाठी नवीन घटक समाविष्ट करुन अधिक प्रभावी होईल. डीईडीएसची नवीन सुधारित योजना 01.09.2010 पासून सुरू केली गेली.

योजनेची उद्दीष्टे

स्वयंरोजगार निर्माण करणे आणि दुग्ध क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे

स्वच्छ दुधाच्या उत्पादनासाठी आधुनिक दुग्धशाळेची स्थापना

चांगले प्रजनन साठा संवर्धन आणि विकासासाठी गायीचे वासरू संगोपन करण्यास प्रोत्साहित करा

असंघटित क्षेत्रात संरचनात्मक बदल घडवून आणा जेणेकरुन दुधाची प्रारंभिक प्रक्रिया गावपातळीवर करता येईल.

व्यावसायिक प्रमाणात दूध हाताळण्यासाठी पारंपारिक तंत्रज्ञानाचे अपग्रेडेशन
प्रक्रिया आणि दूध उत्पादनांच्या उत्पादनाद्वारे दुधाला मूल्यवर्धन द्या.

मदतीचा नमुना

नियतव्यतिरिक्त 1 लाख -10% पेक्षा जास्त कर्जासाठी उद्योजकांचे योगदान (मार्जिन)
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्प खर्चाच्या शेवटच्या भांडवलाच्या अनुदानाच्या २–% आणि अनुसूचित जाती / जमातीच्या शेतक for्यांसाठी .3 33..33%
प्रभावी बँक कर्ज – शिल्लक भाग

अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) ही योजना राबविण्यासाठी नोडल एजन्सी असेल. कमर्शियल बँका, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण व शहरी बँका, राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक आणि नाबार्डकडून पुनर्वित्तसाठी पात्र अशा अशा अन्य संस्था ही योजना लागू करतील. ही योजना संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रासाठी खुली आहे.

लक्ष्य गट / लाभार्थी

योजनेचे पात्र लाभार्थी आहेत

शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक आणि असंघटित आणि संघटित क्षेत्राचे गट. संघटित क्षेत्राच्या गटात बचतगट, दुग्ध सहकारी संस्था, दूध संघ, दूध संघ, पंचायती राज संस्था इ.
अर्जदार योजनेंतर्गत सर्व घटकांना मदत मिळण्यास पात्र असेल परंतु प्रत्येक घटकासाठी फक्त एकदाच.

कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक सदस्यांना या योजनेत मदत केली जाऊ शकते परंतु त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र पायाभूत सुविधा असणारी स्वतंत्र युनिट स्थापन केली तर. अशा दोन शेतांच्या सीमांमधील अंतर किमान 500 मी असणे आवश्यक आहे.

santsahitya.in

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

1 thought on “दुग्ध व्यवसाय विकास योजना”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *