पंजाब डख- राज्यात 6 जुलै पासून सर्वदूर पाऊस सक्रीय होईल.

rain-will-be-active-all-over-the-state-from-july-6

पंजाब डख- राज्यात 6 जुलै पासून सर्वदूर पाऊस सक्रीय होईल.

 

उद्यापासून राज्यात चार दिवस भाग बदलत पाउस पडणार ?

दि .27,28, ,29,30 उद्या पासून विदर्भ पूर्वविदर्भ, प. विदर्भ उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा , प. महाराष्ट्र व राज्यातील तुरळक भागात पावसाचे आगमण असेल

दि.27,28,29,30 हा पाउस सर्वदूर नाही.

पेरणी झालेल्या पिकांना या पावसाने जिवदान भेटेल.

माहितीस्तव – राज्यात 6 जुलै पासून पाऊस सक्रीय होईल पावसासाठी पोषख वातावरण तयार होइल . ज्यांची पेरणी राहीली त्यांची पेरणी ,लागवड या पावसावर होइल.

पिकांना लागेल तसा पाउस जुलै मध्ये पडेल व ऑगस्ट सप्टेबंर जास्त पाउस . परतीचा पाउस ऑक्टोबर मध्ये उत्तर महाराष्ट्रातून निघेल . पूर्वविदर्भ व मराठवाडा ऑक्टोबर मध्ये पाउस राहील .

3 नोव्हेबंर पासून थंडी सुरवात होइल असा पाउस राहील. शेतकऱ्यांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवा जून मध्ये पाउस झाला नाही तर जुलै मध्ये होणार ! ऑगस्ट सप्टेंबर दर वर्षी पाउस जास्त असतो .

आक्टोबर राज्याचा पूर्व भागात पाउस पडतो . व नोव्हेबंर थंडी येते रब्बी पेरणी होते . असा अंदाज असतो. शेत- कऱ्यांना माहीती व्हावी यासाठी माहीतीस्वत . -पंजाब डख- राज्यात

वर दिलेले अंदाज विभागनूसार आहेत गावानुसार नाहीत माहीत असावे .

पंजाब डख
हवामान अभ्यासक
मु.पो . धामणगाव ता.सेलू जि .परभणी 431503 (मराठवाडा )
26/06/2021

 

आमच्या संत साहित्य या वेबसाईटला नक्की भेट द्या

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

1 thought on “पंजाब डख- राज्यात 6 जुलै पासून सर्वदूर पाऊस सक्रीय होईल.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *