नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती

शेती व कृषी विषयक नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती कृषी क्रांती मार्फत देण्यात येतात.खरेदी, विक्री, भाडयाने देणे घेणे इ.जाहिराती एकाच जागी मिळतील.

खवा मिळेल

खवा मिळेल आमच्याकडे चांगल्या प्रतीचा ऑर्डर नुसार खवा पोहच मिळेल…

भाजीपाला विकणे आहे

भाजीपाला विकणे आहे चांगल्या प्रतीचा भाजीपाला दोडका,टोमॅटो,कोबी,ढोबळी मिरची सर्व भाजीपाला…

साईजर गोल्ड

साईजर गोल्ड फायदे  स्वराज्य अँग्रोचे साईजर गोल्ड हे उत्पादन सर्व…