नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती

शेती व कृषी विषयक नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती कृषी क्रांती मार्फत देण्यात येतात.खरेदी, विक्री, भाडयाने देणे घेणे इ.जाहिराती एकाच जागी मिळतील.

सफेद मुसळी

सफेद मुसळी सफेद मुसळी एकरी किती होईल , मार्केट कुठे…

गहू विकणे आहे.

गहू विकणे आहे. माल किती आहे:-2qt  मालाची verity(जात) कोणती:-गावरान काळ्या…