नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती

शेती व कृषी विषयक नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती कृषी क्रांती मार्फत देण्यात येतात.खरेदी, विक्री, भाडयाने देणे घेणे इ.जाहिराती एकाच जागी मिळतील.

अजिंक्य नर्सरी

अजिंक्य नर्सरी बुलढाणा आमच्याकडे अनेक प्रकारच्या कलमा/रोपे महाराष्ट्रात कोठेही घरपोहच…

अँप्पल बोर

अँप्पल बोर दोन एकरात अँप्पल बोर लागवड केली असून ती…

शेण खत

शेण खत आमच्या घरचे म्हशी चे व गाई चे मिक्स…

डांगर भोपळा

डांगर भोपळा (काशी भोपळा) तांबडा भोपळा मिळेल, 20 टन आमचेकडे…

सृष्टी कडकनाथ

सृष्टी कडकनाथ सृष्टी कडकनाथ आमच्या कडे कडकनाथ अंडी व पिल्ले…

स्वामी समर्थ गुळ

स्वामी समर्थ गुळ मी.संदिप रमेश नरूटेमु.पो.लासुरणे ता.इंदापूर जि.पुणे आपणास कळवितो…

Wealthy Life Organics

Wealthy Life Organics Wealthy life SOIL King🌏 जमिनीत जिवाणूंची संख्या…

Soil Multipler

Soil Multipler   एका शेतकऱ्याचे महत्त्वाचे संशोधन. शेतकऱ्याला उघडावी लागली…

ओम साई नर्सरी

ओम साई नर्सरी आमच्या येथे उच्च प्रतीचे भाजीपाला रोपे ट्रे…