नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती

शेती व कृषी विषयक नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती कृषी क्रांती मार्फत देण्यात येतात.खरेदी, विक्री, भाडयाने देणे घेणे इ.जाहिराती एकाच जागी मिळतील.

Dhanshree goat farm

Dhanshree goat farm 1 ते 2 वर्षांच्या उस्मानाबादी शेळी विकने…

Seed plantar

Seed plantar या यंत्रांच्या सहाय्याने आपन एकाच वेळी खत व…

महादेवी नर्सरी

महादेवी नर्सरी आमच्याकडे सर्व प्रकाराचे कलम केलेलेच द्राक्ष रोपे मिळेल.…

गांडुळ खत बेड

गांडुळ खत बेड DPE बेड पध्दती वैशिष्टे:- १) बांधकामाची आवश्यकता…