नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती

शेती व कृषी विषयक नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती कृषी क्रांती मार्फत देण्यात येतात.खरेदी, विक्री, भाडयाने देणे घेणे इ.जाहिराती एकाच जागी मिळतील.

Seed plantar

Seed plantar या यंत्रांच्या सहाय्याने आपन एकाच वेळी खत व…

महादेवी नर्सरी

महादेवी नर्सरी आमच्याकडे सर्व प्रकाराचे कलम केलेलेच द्राक्ष रोपे मिळेल.…

गांडुळ खत बेड

गांडुळ खत बेड DPE बेड पध्दती वैशिष्टे:- १) बांधकामाची आवश्यकता…

अजिंक्य नर्सरी

अजिंक्य नर्सरी बुलढाणा आमच्याकडे अनेक प्रकारच्या कलमा/रोपे महाराष्ट्रात कोठेही घरपोहच…

अँप्पल बोर

अँप्पल बोर दोन एकरात अँप्पल बोर लागवड केली असून ती…

शेण खत

शेण खत आमच्या घरचे म्हशी चे व गाई चे मिक्स…

डांगर भोपळा

डांगर भोपळा (काशी भोपळा) तांबडा भोपळा मिळेल, 20 टन आमचेकडे…