नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती

शेती व कृषी विषयक नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती कृषी क्रांती मार्फत देण्यात येतात.खरेदी, विक्री, भाडयाने देणे घेणे इ.जाहिराती एकाच जागी मिळतील.

Graps

Graps 15 ton avilbale ahe. Varayti Thompson ahe. A one…

Kalingad

कलिंगड विकरी साठी आहेत. Mob No – 8108538465

गहु

गहु प्रकार-1•सरबती (50 पोते) 2• 496 (50पोते).

भाजीपाला विकणे

भाजीपाला विकणे  आमच्याकडे भाजीपाला मिळेल .  काकडी, भेंडी ,वांगे, भोपळा,…

शेण खत

शेण खत विकत पाहिजे आहे. जवळ उपलब्ध झाल्यास उत्तम.

कांदा विकणे

कांदा विकणे रांगडा कांदा विकणे आहे,३०० गोण्या. संपर्क_8999334532