नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती

शेती व कृषी विषयक नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती कृषी क्रांती मार्फत देण्यात येतात.खरेदी, विक्री, भाडयाने देणे घेणे इ.जाहिराती एकाच जागी मिळतील.

100%Organic Gul

100 % सेंद्रिय गूळ  सेंद्रिय उसापासून बनवलेला सेंद्रिय गूळ विक्रीसाठी…

भैरवनाथ नर्सरी

आमच्या कडे सर्व प्रकारची फळझाडे होलसेल दरामध्ये खात्रीशीर मिळतील… 1.…

कांदा विकणे

कांदा विकणे माल साधारण 2टन आहे. मालाची जात गावराण माल…