नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती

शेती व कृषी विषयक नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती कृषी क्रांती मार्फत देण्यात येतात.खरेदी, विक्री, भाडयाने देणे घेणे इ.जाहिराती एकाच जागी मिळतील.

गहू विकणे आहे.

गहू विकणे आहे. माल किती आहे:-2qt  मालाची verity(जात) कोणती:-गावरान काळ्या…

मोसंबी

माल-40 टन आहे आंध्र चा फळे आहे माल तोडायला तयार…