नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती

शेती व कृषी विषयक नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती कृषी क्रांती मार्फत देण्यात येतात.खरेदी, विक्री, भाडयाने देणे घेणे इ.जाहिराती एकाच जागी मिळतील.

कांदा विकणे आहे

कांदा विकणे आहे मालाचा प्रकार— कांदा मालाची जात –फुरसुंगी मालाची…

सावता रोपवाटिका 

सावता रोपवाटिका आमच्याकडे मिरची,टोमॅटो, वांगे,भाजीपाल्याचे रोपे आर्डर प्रमाणे योग्य दरात…