नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती

शेती व कृषी विषयक नवीन व सर्व प्रकारच्या जाहिराती कृषी क्रांती मार्फत देण्यात येतात.खरेदी, विक्री, भाडयाने देणे घेणे इ.जाहिराती एकाच जागी मिळतील.

Bio-f

Bio-f Agrani Traders AgriGrow बायो-एफ – सेंद्रिय जैविक खत जमिनीच्या…

चवळी शेग

चवळी शेग विकणे  माल 2 दिवसातून 50 किलो चवळी शेग…

Tomato

Tomato Ansal variety Daily 45-50 crate available No. 1 size

कांदे

माल १००० पिशवी  आहे  मालाची verityजात फूरसुंगी तयार आहे

कादां विकणे

कादां विकणे 200 किट्ल आहे उनाळी कादां 10दिवसात निघेल कोलेटी…