सर्व प्रकारची फुले विकत घेणे आहे

सर्व प्रकारची फुले विकत घेणे आहे

सर्व फूल  शेतकारी बंधवानो चांगल्या मालास चांगला बाजार भाव मिळेल 

  • शेवंती
  • जरबेरा
  • डच गुलाब
  • कारनेशन
  • झेंडूं
  • अष्टर
  • सर्व तुकडा फूल आणि दांडी फूल विकत घेतले जातील

संपर्क :- 8080767597

पत्ता :- पुणे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *