Search
Generic filters

भरगोस उत्पन्न देणारी नविन कोलंबिया तुरीचे बियाणे मिळाले

भरगोस उत्पन्न देणारी नविन कोलंबिया तुरीचे बियाणे मिळाले

  • भरगोस उत्पन्न देणारे कोलंबिया तुर नविन आहे उधळत नाही रोगप्रतिकारकशक्ती चांगली आहे
  • नियोजन चागले केले तर ऐकरी ११ते१२ कुंटल उत्पन्न होतो

संपर्क :- 9890915715

पत्ता :- वरूड जिंतूर ता, जिंतूर जिल्हा परभणी

Leave a Comment

Your email address will not be published.