Search
Generic filters

मत्स्यबीज मिळेल

मत्स्यबीज मिळेल

मत्स्यशेती

आमच्याकडे उत्तम प्रतीचे मत्स्यबीज मिळेल

  • दर्जेदार मत्स्यबीज मिळेल ( कटला, राहू, सूपरनेस, इत्यादी.)
  • त्या साठी लागणारे खाद्य ,औषदे योग्य दरात मिळतील
  • शेतकऱ्यांना मत्स्यशेती साठी प्रशिक्षण दिले जाईल
  • शेतकऱ्यांनी तयार केलेला माल(मोठे मासे) परत खरेदी केला जाईल
  • शेतकऱ्यांना भेट देऊन वेळोवेळी माश्यांची तपासणी करून योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात येईल

पूर्ण महाराष्ट्रात मत्स्यबीज पोहोच केले जाईल

Leave a Comment

Your email address will not be published.