Search
Generic filters

ग्रीन शेडनेट विकणे आहे

ग्रीन शेडनेट विकणे आहे

आमच्या कडे शेडनेट 

  • क्षेत्रफळ-४० गुंठे
  • उंची-५मीटर
  • पाईप मटेरियल- जी.आय-२.९ गेज
  • आकार -घुमट
  • स्ट्रकचर- पॉलीॅ हाऊस योग्य
  • कालावधी- 3 वर्ष

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.