पुढे चालून कांद्याला काय भाव राहील का ठेवला तर चांगला भाव मिळेल का?

पुढे चालून कांद्याला काय भाव राहील का ठेवला तर चांगला भाव मिळेल का?

30 टन कांदा आहे

1 thought on “पुढे चालून कांद्याला काय भाव राहील का ठेवला तर चांगला भाव मिळेल का?”

  1. मे च्या शेवटी व जुन पासुन भाव वाढतील..कमीतकमी-2000 जास्तीतजास्त-5000 सरासरी-4000.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *