Search
Generic filters

सेंद्रिय गुळ विकणे आहे

सेंद्रिय गुळ विकणे आहे

  • स्लरी व शेण खत वापरुन ८६०३२ तसेच ४१९ ऊसापासून सेंद्रिय पद्धतीने तयार केलेला गुळ विकणे आहे.
  • २००० किलो गुळ आहे.

सांपर्क :- 9921859899

पत्ता :- कोल्हापूर

Leave a Comment

Your email address will not be published.