Search
Generic filters

Kobi bazar bhav today : आजचे कोबी बाजार भाव 24/02/2022

Kobi bazar bhav today

Kobi bazar bhav today : आजचे कोबी बाजार भाव 24/02/2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 131 500 1000 750
पंढरपूर —- क्विंटल 20 300 1600 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 54 600 1200 900
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 37 800 1500 1000
खेड-चाकण —- क्विंटल 158 500 1000 750
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 1500 2500 2000
सातारा —- क्विंटल 31 700 1000 850
राहता —- क्विंटल 7 800 1400 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 486 833 1415 1000
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 19 1100 2000 1550
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1585 2000 1815
अकलुज लोकल क्विंटल 25 1000 1700 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 159 650 800 700
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 514 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 900 1400 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 168 700 1500 1100
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1400 1600 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 1474 1600 2400 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1100
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 64 2000 3000 2500
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 7 1000 1500 1370
23/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 150 800 1500 1150
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 88 600 1000 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 55 800 1000 900
खेड —- क्विंटल 4 800 1000 900
खेड-चाकण —- क्विंटल 141 800 1200 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 1500 2000 1750
सातारा —- क्विंटल 44 800 1000 900
राहता —- क्विंटल 6 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 394 660 1415 1080
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 14 1400 1500 1450
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1350
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1515 2000 1825
सोलापूर लोकल क्विंटल 135 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 14 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 353 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1200 1500 1350
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 167 500 1210 900
नागपूर लोकल क्विंटल 520 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 2234 1600 2200 1900
मंचर लोकल क्विंटल 170 300 1200 750
कराड लोकल क्विंटल 33 800 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1100
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1600 1800 1700
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 210 1200 1500 1300
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 2000 3000 2500
22/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 44 1000 1300 1150
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 87 1400 1800 1600
पंढरपूर —- क्विंटल 18 500 1200 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 114 600 1000 800
खेड-चाकण —- क्विंटल 192 600 1200 900
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 11 1000 1200 1100
सातारा —- क्विंटल 43 1000 1200 1100
राहता —- क्विंटल 8 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 344 835 2505 1670
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 18 1300 2000 1650
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1555 2000 1815
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 500 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 612 800 1400 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 78 600 1500 1050
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 78 500 1210 800
नागपूर लोकल क्विंटल 550 1400 1600 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 1690 1600 2200 1900
मंचर लोकल क्विंटल 95 500 1000 750
कराड लोकल क्विंटल 33 800 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 24 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
पलूस लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 200 1200 1500 1350
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 2000 3000 2500
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 7 1000 1500 1300
21/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 143 600 1500 1050
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 92 600 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 64 1000 1400 1200
खेड —- क्विंटल 12 800 1000 900
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 15 1000 1300 1200
सातारा —- क्विंटल 27 1000 1200 1100
राहता —- क्विंटल 5 1000 1200 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 307 660 1500 1160
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 72 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1200 2000 1600
पुणे लोकल क्विंटल 352 600 1400 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1200 1700 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 70 700 1500 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 2396 1600 2200 1900
मंचर लोकल क्विंटल 185 300 1000 650
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 18 1000 1200 1100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 2500 3000 2800
20/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 33 800 1500 1150
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 99 800 1100 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 54 800 1200 1000
खेड —- क्विंटल 10 600 1100 800
खेड-चाकण —- क्विंटल 180 1000 1500 1250
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 2000 3000 2550
सातारा —- क्विंटल 30 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 6 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 336 1040 1915 1415
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 30 1200 2000 1600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2200 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1520 2000 1860
अकलुज लोकल क्विंटल 18 800 1600 1200
पुणे लोकल क्विंटल 791 1000 1400 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 129 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 206 500 1210 900
मंचर लोकल क्विंटल 195 300 1000 650
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 1800 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 37 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1100
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1400
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 3 1000 1200 1100
19/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 163 1000 1500 1250
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 79 600 1000 800
औरंगाबाद —- क्विंटल 52 1000 1400 1200
राहूरी —- क्विंटल 14 1000 2500 1750
पाटन —- क्विंटल 4 600 700 650
खेड-चाकण —- क्विंटल 158 1000 2000 1500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 9 1000 1500 1250
सातारा —- क्विंटल 25 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 302 840 1590 1150
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 8 800 2500 1650
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 2135 2500 2345
अकलुज लोकल क्विंटल 20 900 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 128 1000 1200 1100
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 207 500 1210 800
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 3148 1600 2200 1900
कराड लोकल क्विंटल 30 1000 1600 1600
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 1200 1500 1350
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1800 1600
18/02/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 92 600 1100 800
खेड —- क्विंटल 10 800 1000 900
खेड-चाकण —- क्विंटल 145 1000 1500 1250
श्रीरामपूर —- क्विंटल 17 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 12 1000 1500 1200
राहता —- क्विंटल 8 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 459 660 1960 1500
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 12 800 2000 1400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1560 2000 1780
सोलापूर लोकल क्विंटल 40 400 1000 700
जळगाव लोकल क्विंटल 25 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 389 1000 1400 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 76 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 100 500 1210 900
मुंबई लोकल क्विंटल 1913 1600 2400 2000
मंचर लोकल क्विंटल 152 300 1100 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 23 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1800 1600
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 2000 3000 2500
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 15 1200 1500 1300
17/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 58 900 1500 1200
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 84 600 1100 800
औरंगाबाद —- क्विंटल 109 1000 1200 1100
राहूरी —- क्विंटल 29 900 1500 1200
खेड —- क्विंटल 20 700 1500 1200
खेड-चाकण —- क्विंटल 157 1000 1800 1400
श्रीरामपूर —- क्विंटल 9 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 11 1000 1300 1200
सातारा —- क्विंटल 34 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 4 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 428 660 1875 1335
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 13 1200 2000 1600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 2075 2500 2315
सोलापूर लोकल क्विंटल 89 700 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 369 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 115 800 1500 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1500 1800 1725
मुंबई लोकल क्विंटल 1886 1400 2200 1800
मंचर लोकल क्विंटल 148 400 1200 800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 48 600 1500 800
कराड लोकल क्विंटल 24 800 1000 1000
पेन लोकल क्विंटल 198 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 40 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 1300 1700 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 240 1500 1700 1600
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 63 2000 3000 2500
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 16 1000 1200 1170

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published.