Search
Generic filters

कुबोटा पॉवर टिलर विकणे आहे PEM140

कुबोटा पॉवर टिलर विकणे आहे PEM140

  • 4 फुटी उसाच्या सरीस भर लावतो
  • बसुन चालवता येतो
  • जपान टेन्कलाॅजी
  • चालवण्यास सोपा
  • वजन अत्यंत कमी पण मजबुत जास्त , टिलर सोबत दोन प्रकारचे रोटर
  • इंजिन ला 3, गेअर बाॅक्स 2, रोटरला 2 वर्ष वारंटी आणि मह्त्वाचे म्हणजे गेअर बाॅक्स बाॅडीला लाईफ टाईम गॅरंटी

Leave a Comment

Your email address will not be published.