दूध काढण्याची मशीन(मिल्किंग मशीन)

दूध काढण्याची मशीन(मिल्किंग मशीन)

आमच्याकडे उत्तम प्रतीच्या दूध काढण्याच्या मशीन मिळतील

  1. वापरण्यास सोपे व आरामदायक
  2. दूध काढण्याच्या श्रमात बचत
  3. आधुनिक तंत्रानाने बनविलेली दूध काढणी यंत्र
  4. बकेट २० लिटर व २५ लिटर मध्ये उपलब्ध
  5. २+२ Ratio ६०:४० प्रकाराने चालतो कि जो हाताने दूध काढल्याप्रमाणे पूढेचे सड व मागचे सड एकामागे एक दाबते.
  6. बकेट २० लिटर व २५ लिटर स्टील मध्ये हि उपलब्ध
  7. गोठा व गाय धुण्यासाठी पिस्टन फिटिंगची सोय
  8. लाईट नसल्यास इंजिन बसविण्याची सोय आहे.

महाराष्ट्रात कोठेही पोहोच.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *