Aale Bajar Bhav : आजचे आले बाजार भाव 2021

Aale rate today

Aale Bajar Bhav : आजचे आले बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे आले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (aale price today in maharashtra)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 23 500 1000 750
03/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 91 800 1500 1200
03/12/2021 जळगाव क्विंटल 75 800 1500 1000
03/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
03/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 45 1400 2000 1800
03/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1944 1600 2400 2000
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 288 2033 2567 2300
03/12/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 2000 2500 2200
03/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2516
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 20 500 900 700
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 540 200 700 450
02/12/2021 जळगाव क्विंटल 47 800 1200 1000
02/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
02/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 26 1500 2000 1800
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1540 1600 3500 2550
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 742 1800 2550 2388
02/12/2021 पुणे क्विंटल 12 1200 1500 1350
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 220 800 2050 1425
02/12/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 35 2000 3000 2500
02/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 27 1300 2000 1700
02/12/2021 सातारा क्विंटल 17 1000 1500 1250
02/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 18 1350 1800 1675
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3254
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 48 1000 1200 1100
01/12/2021 जळगाव क्विंटल 63 800 1200 1000
01/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
01/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 26 1500 2000 1800
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1727 1600 4000 2800
01/12/2021 पुणे क्विंटल 17 1000 1500 1250
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 493 600 2100 1350
01/12/2021 सातारा क्विंटल 21 1050 1450 1250
01/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 34 1500 2100 1975
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2431
30/11/2021 जळगाव क्विंटल 103 800 1200 1000
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1265 1600 2600 2100
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1600 1800 2100 2025
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 185 1033 1867 1450
30/11/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 2500 3000 2800
30/11/2021 सांगली क्विंटल 4 2000 2500 2200
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 13 2000 2500 2300
30/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 33 1500 2000 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3248
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 40 500 700 600
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 32 300 700 500
29/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 24 800 1500 1000
29/11/2021 जळगाव क्विंटल 180 800 1200 1000
29/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 55 1500 2500 1800
29/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1432 1600 4000 2800
29/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 630 1000 2500 2000
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 550 1700 2733 2217
29/11/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 2500 3000 2800
29/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 30 1500 2100 1800
29/11/2021 सातारा क्विंटल 16 1000 1500 1250
29/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 30 1650 2100 1975
29/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3062
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 40 500 900 700
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 340 200 600 400
28/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 7 2000 2400 2200
28/11/2021 पुणे क्विंटल 42 500 1800 1250
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 855 2033 2717 2377
28/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1900
28/11/2021 सातारा क्विंटल 18 1000 1500 1250
28/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 27 1550 1900 1825
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1335
27/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 30 500 800 650
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 52 500 800 650
27/11/2021 जळगाव क्विंटल 22 800 1200 1000
27/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
27/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 31 1700 2500 2100
27/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 2 15000 35000 25000
27/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 44 1000 2000 1500
27/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 71 1100 1800 1450
27/11/2021 सातारा क्विंटल 4 1100 1400 1250
27/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 27 1500 1900 1825
27/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 290
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 48 750 1250 975
26/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 10 1000 1500 1200
26/11/2021 जळगाव क्विंटल 55 800 1200 1000
26/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
26/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1406 1600 3000 2300
26/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
26/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 106 1000 2100 1500
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 787 800 1850 1325
26/11/2021 सातारा क्विंटल 7 1000 1500 1250
26/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2431
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 58 700 1100 875
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 489 300 800 550
25/11/2021 जळगाव क्विंटल 35 800 1200 1000
25/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1779 1400 2600 2000
25/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
25/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2400 2200
25/11/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 64 1000 2500 1700
25/11/2021 पुणे क्विंटल 16 900 1500 1252
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 577 2200 3067 2633
25/11/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 44 2000 3000 2500
25/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1350
25/11/2021 सातारा क्विंटल 10 500 1500 1000
25/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 24 1500 2000 1875
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3114

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email