Search
Generic filters

Bajari bajar bhav today : आजचे बाजरी बाजार भाव 2022

Bajari bajar bhav today

Bajari bajar bhav today : आजचे बाजरी बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बाजरी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Bajri rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 10 1644 2019 2019
18/01/2022 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 21 1700 2200 2150
18/01/2022 अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
18/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 19 1650 1863 1732
18/01/2022 औरंगाबाद लोकल क्विंटल 7 1901 2356 2000
18/01/2022 औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 3 1775 2401 2176
18/01/2022 बीड हायब्रीड क्विंटल 54 1575 2463 1975
18/01/2022 बीड महिको क्विंटल 5 1700 3500 1700
18/01/2022 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 1 1800 1800 1800
18/01/2022 धुळे क्विंटल 5 1600 1850 1825
18/01/2022 जळगाव हिरवी क्विंटल 1 1500 1500 1500
18/01/2022 जालना हिरवी क्विंटल 89 1660 2225 2126
18/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 412 2000 2800 2400
18/01/2022 नंदुरबार क्विंटल 3 2151 2151 2151
18/01/2022 नाशिक क्विंटल 5 1800 1900 1800
18/01/2022 नाशिक हिरवी क्विंटल 5 1435 2225 2000
18/01/2022 पुणे हिरवी क्विंटल 216 1750 2450 2000
18/01/2022 पुणे महिको क्विंटल 269 2700 3100 2900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1128
17/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 20 2057 2090 2073
17/01/2022 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 163 1700 1950 1900
17/01/2022 अकोला हिरवी क्विंटल 2 1100 1100 1100
17/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 76 1600 1988 1869
17/01/2022 बीड हायब्रीड क्विंटल 86 1600 13450 2050
17/01/2022 बीड महिको क्विंटल 17 1500 3700 2375
17/01/2022 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 9 2125 2125 2125
17/01/2022 धुळे क्विंटल 36 1581 1799 1651
17/01/2022 धुळे हायब्रीड क्विंटल 31 1572 2000 1575
17/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 200 1750 2000 2000
17/01/2022 जळगाव हिरवी क्विंटल 3 2221 2221 2221
17/01/2022 जालना हायब्रीड क्विंटल 7 1550 2650 1650
17/01/2022 जालना हिरवी क्विंटल 37 1600 2430 2200
17/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 682 2000 2800 2400
17/01/2022 नाशिक क्विंटल 7 1745 2095 1800
17/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 14 1600 1850 1742
17/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 11 1532 1701 1633
17/01/2022 नाशिक ८२०३ क्विंटल 110 1451 2181 1952
17/01/2022 नाशिक हिरवी क्विंटल 14 1595 2230 2020
17/01/2022 परभणी लोकल क्विंटल 1 1761 1761 1761
17/01/2022 परभणी हिरवी क्विंटल 1 2000 2100 2000
17/01/2022 पुणे नं. २ क्विंटल 10 1600 2000 1750
17/01/2022 पुणे हायब्रीड क्विंटल 35 1800 2100 2000
17/01/2022 पुणे हिरवी क्विंटल 38 1750 2251 2000
17/01/2022 पुणे महिको क्विंटल 290 2375 2876 2525
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1900
16/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 1 1700 1700 1700
16/01/2022 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 203 1500 2000 2000
16/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 7 1700 2100 2000
16/01/2022 औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 2 2266 2266 2266
16/01/2022 पुणे नं. २ क्विंटल 12 1550 2000 1900
16/01/2022 पुणे हिरवी क्विंटल 13 2000 2200 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 238
15/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 32 1800 2050 1925
15/01/2022 अहमदनगर लोकल क्विंटल 10 1520 1920 1720
15/01/2022 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 12 1400 1850 1850
15/01/2022 अहमदनगर महिको क्विंटल 30 1200 2000 1800
15/01/2022 अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
15/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 20 1675 2175 2000
15/01/2022 बीड हायब्रीड क्विंटल 68 1476 2430 2150
15/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 50 1675 2075 2075
15/01/2022 जालना हायब्रीड क्विंटल 8 1351 2500 1901
15/01/2022 जालना हिरवी क्विंटल 12 1678 2200 1700
15/01/2022 पुणे नं. २ क्विंटल 5 1300 1800 1725
15/01/2022 पुणे महिको क्विंटल 265 2800 3000 2900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 515
14/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 21 1706 2150 1928
14/01/2022 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 10 1700 1900 1900
14/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 23 1717 1992 1892
14/01/2022 औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 6 2181 2370 2200
14/01/2022 बीड हायब्रीड क्विंटल 21 1600 2440 2100
14/01/2022 बीड महिको क्विंटल 16 1900 4100 4100
14/01/2022 जालना हायब्रीड क्विंटल 3 1700 2551 1741
14/01/2022 जालना हिरवी क्विंटल 7 1670 2000 2000
14/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 3 2000 2800 2400
14/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 8 1720 1720 1720
14/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 5 1661 1860 1661
14/01/2022 नाशिक ८२०३ क्विंटल 8 1750 2100 1950
14/01/2022 पुणे नं. २ क्विंटल 5 1750 1850 1800
14/01/2022 पुणे हिरवी क्विंटल 18 1700 2301 1861
14/01/2022 पुणे महिको क्विंटल 264 2700 3000 2850
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 418
13/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 94 1724 2181 1903
13/01/2022 अहमदनगर लोकल क्विंटल 3 1300 1700 1500
13/01/2022 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 7 1900 2000 2000
13/01/2022 अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
13/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 52 1638 2117 1965
13/01/2022 औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 4 1201 2261 1846
13/01/2022 बीड हायब्रीड क्विंटल 41 1600 3100 2150
13/01/2022 धुळे क्विंटल 19 1600 1876 1785
13/01/2022 धुळे हायब्रीड क्विंटल 44 1300 2145 1950
13/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 113 1650 2100 2100
13/01/2022 जळगाव हिरवी क्विंटल 27 1525 1800 1700
13/01/2022 जालना हायब्रीड क्विंटल 7 1430 2400 1600
13/01/2022 जालना हिरवी क्विंटल 49 1650 2350 2050
13/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 396 2000 2800 2400
13/01/2022 नंदुरबार क्विंटल 21 2000 2151 2151
13/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 81 1647 2126 1994
13/01/2022 नाशिक ८२०३ क्विंटल 55 1715 2235 2026
13/01/2022 नाशिक हिरवी क्विंटल 10 1475 1895 1530
13/01/2022 पुणे नं. २ क्विंटल 2 1500 1550 1500
13/01/2022 पुणे हायब्रीड क्विंटल 90 1975 2200 2000
13/01/2022 पुणे हिरवी क्विंटल 22 1700 2100 2000
13/01/2022 पुणे महिको क्विंटल 325 2400 2726 2575
13/01/2022 सांगली लोकल क्विंटल 115 2150 2700 2425
13/01/2022 सोलापूर क्विंटल 23 1856 2056 2006
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1603
12/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 102 1767 1901 1801
12/01/2022 अहमदनगर लोकल क्विंटल 11 1450 1651 1580
12/01/2022 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 22 750 1100 1100
12/01/2022 अहमदनगर महिको क्विंटल 33 1200 2000 1800
12/01/2022 अकोला हिरवी क्विंटल 6 0 0 0
12/01/2022 अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
12/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 62 1588 2075 1931
12/01/2022 औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 3 1576 1576 1576
12/01/2022 बीड क्विंटल 5 1350 1350 1350
12/01/2022 बीड हायब्रीड क्विंटल 61 1703 2360 2237
12/01/2022 धुळे क्विंटल 3 1753 1827 1800
12/01/2022 धुळे हायब्रीड क्विंटल 95 1572 2056 1737
12/01/2022 जळगाव हिरवी क्विंटल 1 1401 1401 1401
12/01/2022 जालना हायब्रीड क्विंटल 8 1531 2500 1800
12/01/2022 जालना हिरवी क्विंटल 61 1650 2450 2100
12/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 306 2000 2800 2400
12/01/2022 नाशिक क्विंटल 1 1900 1900 1900
12/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 3 1500 1501 1501
12/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 12 1793 2045 2021
12/01/2022 नाशिक ८२०३ क्विंटल 130 1715 2183 2025
12/01/2022 नाशिक हिरवी क्विंटल 3 1480 2100 1900
12/01/2022 परभणी लोकल क्विंटल 3 1945 1945 1945
12/01/2022 पुणे महिको क्विंटल 266 2700 3000 2850
12/01/2022 सांगली लोकल क्विंटल 230 2150 2700 2425
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1430
11/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 22 1750 1917 1825
11/01/2022 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 11 1700 2200 2200
11/01/2022 अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
11/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 33 1525 1900 1775
11/01/2022 औरंगाबाद हिरवी क्विंटल 2 2475 2475 2475
11/01/2022 बीड हायब्रीड क्विंटल 67 1575 2400 2125
11/01/2022 बीड महिको क्विंटल 12 1700 2300 1901
11/01/2022 बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 9 1800 2300 2000
11/01/2022 धुळे क्विंटल 9 1651 1800 1725
11/01/2022 धुळे हायब्रीड क्विंटल 37 1400 1901 1691
11/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 132 1565 2151 2151
11/01/2022 जळगाव हिरवी क्विंटल 9 1552 2232 2206
11/01/2022 जालना हायब्रीड क्विंटल 14 1400 2600 2175
11/01/2022 जालना हिरवी क्विंटल 58 2116 2531 2451
11/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 707 2000 2800 2400
11/01/2022 नंदुरबार लोकल क्विंटल 5 1800 2091 1900
11/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3 1688 1712 1688
11/01/2022 नाशिक ८२०३ क्विंटल 50 1672 2186 1918
11/01/2022 नाशिक हिरवी क्विंटल 15 1440 1690 1580
11/01/2022 उस्मानाबाद हिरवी क्विंटल 2 1700 1700 1700
11/01/2022 पुणे नं. २ क्विंटल 12 1450 2000 1800
11/01/2022 पुणे हिरवी क्विंटल 261 1701 2301 1950
11/01/2022 पुणे महिको क्विंटल 264 2800 3000 2900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1737
10/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 13 1825 2125 1975
10/01/2022 अहमदनगर लोकल क्विंटल 4 1300 1600 1450
10/01/2022 अहमदनगर हायब्रीड क्विंटल 18 1650 2000 2000
10/01/2022 अमरावती क्विंटल 3 1800 2000 1900
10/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 63 1600 2320 2150
10/01/2022 बीड क्विंटल 6 1500 1500 1500
10/01/2022 बीड हायब्रीड क्विंटल 74 1803 2426 2225
10/01/2022 बीड महिको क्विंटल 23 1725 3220 1851
10/01/2022 धुळे क्विंटल 2 0 0 0
10/01/2022 धुळे हायब्रीड क्विंटल 51 1376 2158 1988
10/01/2022 जळगाव हिरवी क्विंटल 12 1551 2192 2192
10/01/2022 जालना हायब्रीड क्विंटल 15 1475 2451 1830
10/01/2022 जालना हिरवी क्विंटल 35 1500 2325 1750
10/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 853 2000 2800 2400
10/01/2022 नंदुरबार क्विंटल 94 1951 2123 2045
10/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 82 1749 1874 1840
10/01/2022 नाशिक ८२०३ क्विंटल 131 776 1171 1026
10/01/2022 नाशिक हिरवी क्विंटल 5 1470 1490 1490
10/01/2022 उस्मानाबाद हिरवी क्विंटल 7 1400 1400 1400
10/01/2022 परभणी लोकल क्विंटल 6 1735 1776 1755
10/01/2022 पुणे नं. २ क्विंटल 22 1600 2100 1850
10/01/2022 पुणे हायब्रीड क्विंटल 145 1800 2200 2000
10/01/2022 पुणे हिरवी क्विंटल 89 1800 2200 1951
10/01/2022 पुणे महिको क्विंटल 359 2425 2825 2600
10/01/2022 सोलापूर क्विंटल 13 1000 1000 1000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2125

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email