Batata market rate : आजचे बटाटा बाजार भाव 2021

Batata market rate : आजचे बटाटा बाजार भाव 2021

Batata market rate : आजचे बटाटा बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बटाटा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (batata bhav today 2021)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 223 1000 1600 1300
03/12/2021 जळगाव क्विंटल 257 1100 1250 1150
03/12/2021 मंबई क्विंटल 8097 900 1800 1350
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2100
03/12/2021 नाशिक क्विंटल 1925 600 1800 1100
03/12/2021 पुणे क्विंटल 900 1000 1500 1250
03/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 4770 933 1600 1267
03/12/2021 सांगली नं. २ क्विंटल 25 1200 1700 1400
03/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 287 1200 1700 1450
03/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 770 800 7300 1400
03/12/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1000 1500 1250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 17262
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 182 1000 1800 1400
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 400 800 1000 900
02/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 100 1400 1800 1600
02/12/2021 जळगाव क्विंटल 271 1150 1350 1250
02/12/2021 मंबई क्विंटल 6223 900 1600 1250
02/12/2021 नाशिक क्विंटल 699 700 1700 1000
02/12/2021 पुणे क्विंटल 841 813 1500 1113
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 6477 780 1582 1170
02/12/2021 सांगली नं. २ क्विंटल 35 1400 2000 1700
02/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 485 1200 1700 1450
02/12/2021 सातारा क्विंटल 201 1500 1800 1650
02/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 5 1500 1800 1650
02/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 570 900 1600 1400
02/12/2021 सोलापूर तळेगाव क्विंटल 135 1500 1800 1700
02/12/2021 ठाणे नं. २ क्विंटल 3 1000 1200 1100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 16627
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 213 1000 1700 1350
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 600 700 900 800
01/12/2021 जळगाव क्विंटल 141 1500 1750 1600
01/12/2021 मंबई क्विंटल 10524 900 1800 1350
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2000 1200 1600 1500
01/12/2021 नाशिक क्विंटल 793 800 1700 1100
01/12/2021 पुणे क्विंटल 1546 813 1500 1175
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 7200 1000 1500 1250
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 1289 1200 1700 1450
01/12/2021 सातारा क्विंटल 50 1500 1800 1650
01/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 1019 1000 1700 1500
01/12/2021 सोलापूर तळेगाव क्विंटल 190 1800 2000 1900
01/12/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1200 1400 1300
01/12/2021 ठाणे नं. २ क्विंटल 3 1000 1200 1100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 25571
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 499 1000 1600 1300
30/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 369 1400 1800 1500
30/11/2021 जळगाव क्विंटल 270 1500 1750 1600
30/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 1500 2000 1800
30/11/2021 मंबई क्विंटल 11810 900 1800 1350
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 6300 1300 1600 1525
30/11/2021 नाशिक क्विंटल 1085 850 1700 1100
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 6150 1175 1475 1325
30/11/2021 सांगली नं. २ क्विंटल 10 1400 2100 1900
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 1020 1300 1700 1500
30/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
30/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 896 1000 2000 1500
30/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1200 1400 1300
30/11/2021 ठाणे नं. २ क्विंटल 3 1000 1200 1100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 28456
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 184 1000 1600 1300
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 600 800 1600 1200
29/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 637 1400 1800 1600
29/11/2021 जळगाव क्विंटल 250 1000 1500 1200
29/11/2021 मंबई क्विंटल 15384 1000 1900 1450
29/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3150 1300 1600 1525
29/11/2021 नाशिक क्विंटल 1235 750 1750 1150
29/11/2021 पुणे क्विंटल 143 625 1700 1120
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 8663 1000 1567 1283
29/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 1999 1300 1700 1500
29/11/2021 सातारा क्विंटल 429 1500 2000 1750
29/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
29/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 632 800 2200 1600
29/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 1600 2000 1800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 33327
28/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 218 1000 1800 1400
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 400 1200 1600 1400
28/11/2021 जळगाव क्विंटल 37 2000 2000 2000
28/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
28/11/2021 पुणे क्विंटल 1252 913 1650 1213
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 10231 880 1600 1270
28/11/2021 सातारा क्विंटल 75 1600 2000 1800
28/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 12238
27/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 166 1000 1600 1300
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 499 1000 1800 1400
27/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 20 1400 1800 1600
27/11/2021 जळगाव क्विंटल 152 1500 1775 1625
27/11/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 1400 2000 1700
27/11/2021 मंबई क्विंटल 8510 1000 2000 1500
27/11/2021 नाशिक क्विंटल 1150 800 1600 1200
27/11/2021 पुणे क्विंटल 1500 1100 1800 1500
27/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 181 1167 1433 1283
27/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 953 1300 1900 1600
27/11/2021 सातारा क्विंटल 150 1800 2000 1900
27/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 688 650 2200 1400
27/11/2021 सोलापूर तळेगाव क्विंटल 165 2000 2200 2100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 14179
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 336 1250 1700 1475
26/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 440 1400 1800 1600
26/11/2021 जळगाव क्विंटल 204 1500 9500 1750
26/11/2021 मंबई क्विंटल 9163 1000 2000 1500
26/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 1000 1600 1400
26/11/2021 नाशिक क्विंटल 1165 600 1700 1200
26/11/2021 पुणे क्विंटल 822 1350 1650 1500
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 5506 1100 1725 1413
26/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 1097 1300 1900 1600
26/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 18 1500 1800 1650
26/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 515 1400 2200 1600
26/11/2021 सोलापूर तळेगाव क्विंटल 110 1800 2100 2000
26/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1800 1550
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 19389
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 348 1233 1667 1450
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 400 700 1300 1000
25/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 180 1400 1800 1600
25/11/2021 जळगाव क्विंटल 161 1500 1500 1500
25/11/2021 मंबई क्विंटल 9740 1000 1900 1450
25/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1210 1550 1850 1750
25/11/2021 नाशिक क्विंटल 1125 900 1800 1150
25/11/2021 पुणे क्विंटल 919 1175 1667 1350
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 6992 920 1640 1260
25/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 533 1300 1900 1600
25/11/2021 सातारा क्विंटल 18 1800 2000 1900
25/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 1500 1800 1650
25/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 890 1100 2400 1600
25/11/2021 सोलापूर तळेगाव क्विंटल 170 2000 2200 2100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 22701

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email