Search
Generic filters

Beet bajar bhav today : आजचे बीट बाजार भाव 2022

Beet bajar bhav today

Beet bajar bhav today : आजचे बीट बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे बीट चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Beet  rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1600 1400
18/01/2022 जळगाव क्विंटल 2 3000 3000 3000
18/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 85 1250 2500 1875
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 97
17/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 10 1200 1800 1500
17/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 2 1000 2000 1500
17/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 130 1700 2675 2063
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 142
16/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 10 1500 2000 1750
16/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 7 1000 1000 1000
16/01/2022 पुणे क्विंटल 612 1000 3330 2050
16/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 123 1500 3167 2417
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 752
15/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 10 1600 2000 1800
15/01/2022 जळगाव क्विंटल 2 3000 3000 3000
15/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
15/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 24
14/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1200 1100
14/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 3 1000 1500 1200
14/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
14/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
14/01/2022 पुणे क्विंटल 340 1000 3800 2500
14/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 31 2000 2500 2250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 389
13/01/2022 जळगाव क्विंटल 2 3000 3000 3000
13/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
13/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 70 2000 4000 3000
13/01/2022 पुणे क्विंटल 289 1000 3100 2250
13/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 61 1500 3000 2250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 423
12/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1500 1250
12/01/2022 जळगाव क्विंटल 2 3500 3500 3500
12/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 7 1000 1000 1000
12/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2600
12/01/2022 पुणे क्विंटल 472 1000 3010 2005
12/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 36 2250 3750 3000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 534
11/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 20 1000 1500 1250
11/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
11/01/2022 उस्मानाबाद क्विंटल 3 2100 3500 2800
11/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 63 2433 3400 2917
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 91
10/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 10 1000 1200 1100
10/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3750
10/01/2022 पुणे क्विंटल 498 1000 3010 1855
10/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 92 1667 2333 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 612

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email