Search
Generic filters

Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav today

Bhendi bajar bhav today : आजचे भेंडी बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 1 9000 9000 9000
18/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3000 4000 3500
18/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 24 4200 5000 4600
18/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
18/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 848 3800 5800 4800
18/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 25 4000 4500 4325
18/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 12 4015 4500 4255
18/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 59 4160 7080 6250
18/01/2022 पुणे क्विंटल 63 5500 6500 6000
18/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 215 4000 6000 5000
18/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 43 5000 5500 5250
18/01/2022 सांगली क्विंटल 2 6000 7000 6500
18/01/2022 सातारा क्विंटल 7 4000 6000 5000
18/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 6000 6500 6500
18/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 5 1500 7000 4000
18/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 35 4250 5000 4625
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1359
17/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 7 2250 5250 3775
17/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3200 4200 3700
17/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 12 3000 5500 4250
17/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 3 1000 2000 1500
17/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 18 2500 4500 3500
17/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 3000 5000 4500
17/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 1107 3800 5800 4800
17/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 51 4150 7125 6675
17/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 202 3500 6000 4750
17/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 6000 8000 7000
17/01/2022 सातारा क्विंटल 8 4000 5500 4750
17/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 21 4000 5250 4875
17/01/2022 सोलापूर क्विंटल 3 2800 6300 5000
17/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 5 3000 7000 5000
17/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 82 4250 5250 4750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1619
16/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 28 1750 3250 2500
16/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3500 4500 4000
16/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 18 4500 5000 4750
16/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
16/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 30 4000 5000 4750
16/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 14 3535 4000 3815
16/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 42 5000 7500 7075
16/01/2022 पुणे क्विंटल 62 5000 7000 6000
16/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 274 4250 6075 5163
16/01/2022 सातारा क्विंटल 28 4000 5500 4750
16/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
16/01/2022 सोलापूर क्विंटल 1 4500 4500 4500
16/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 24 2200 3200 2800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 541
15/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 7 2400 5500 3975
15/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 5000 6000 5500
15/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 20 4000 4500 4250
15/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 13 3000 4500 3500
15/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 3000 4000 3800
15/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 829 5000 6000 5500
15/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
15/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 12 4150 4500 4330
15/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 37 4500 7500 6000
15/01/2022 पुणे क्विंटल 42 5000 7000 6000
15/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 25 4000 5000 4500
15/01/2022 सातारा क्विंटल 9 4000 5000 4500
15/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000
15/01/2022 सोलापूर क्विंटल 15 2950 4900 3200
15/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1500 5000 4000
15/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 45 3250 4250 3750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1114
14/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 8 1500 2500 2000
14/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3200 4000 3600
14/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
14/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 21 4000 6000 4800
14/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 866 5000 6000 5500
14/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
14/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 16 3155 3500 3435
14/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 4000 7100 5875
14/01/2022 पुणे क्विंटल 43 5000 7500 6250
14/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 165 3167 6333 4750
14/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 6000 8500 7500
14/01/2022 सातारा क्विंटल 3 5000 7000 6000
14/01/2022 सोलापूर क्विंटल 1 6300 6300 6300
14/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 38 4667 5833 5333
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1262
13/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 6 2000 3000 2550
13/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 19 5500 6000 5750
13/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 9 3500 4000 3750
13/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 978 6000 8000 7000
13/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 1 3500 4000 3800
13/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 12 3140 3500 3360
13/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 19 4160 7910 6250
13/01/2022 पुणे क्विंटल 110 4500 6500 5500
13/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 191 3333 6000 4667
13/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 30 5500 6000 5750
13/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 6000 8500 7000
13/01/2022 सातारा क्विंटल 12 4000 6000 5000
13/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 4000 5000 5000
13/01/2022 सोलापूर क्विंटल 2 3300 4600 4600
13/01/2022 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 1 3500 3500 3500
13/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 37 4333 5167 4767
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1476
12/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 10 2000 3000 2550
12/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3000 4000 3500
12/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 16 4000 5000 4500
12/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 2 1000 2000 1500
12/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4000
12/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 2000 3400 2800
12/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 966 5000 6000 5500
12/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 23 2933 3500 3358
12/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 14 3510 4000 3860
12/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 43 4150 8000 6500
12/01/2022 पुणे क्विंटल 144 5000 8000 6500
12/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 147 3250 6500 4875
12/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 6000 8500 7500
12/01/2022 सातारा क्विंटल 14 4500 6500 5500
12/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
12/01/2022 सोलापूर क्विंटल 2 3800 5800 3800
12/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 8 3000 7500 4000
12/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 45 3750 4500 4150
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1529
11/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3000 4000 3500
11/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 14 4000 5000 4500
11/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 12 2900 3400 3150
11/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 504 5000 7000 6000
11/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 9 2500 3200 3000
11/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 16 3110 3500 3370
11/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 67 3750 7080 6250
11/01/2022 पुणे क्विंटल 118 5500 8500 7000
11/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 206 3000 7000 5000
11/01/2022 रायगड लोकल क्विंटल 111 3800 4000 3800
11/01/2022 सांगली लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4200
11/01/2022 सातारा क्विंटल 18 4000 6000 5000
11/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 36 5000 6000 6000
11/01/2022 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 1 4000 4000 4000
11/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 32 3750 4750 4250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1161
10/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 7 2500 5500 4025
10/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 16 4000 6000 5000
10/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 4 1000 2000 1500
10/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 13 2000 4000 3000
10/01/2022 मंबई नं. १ क्विंटल 722 4000 6000 5000
10/01/2022 नाशिक लोकल क्विंटल 3 6600 6600 6600
10/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 69 4000 7000 6500
10/01/2022 पुणे क्विंटल 52 7000 10000 8500
10/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 215 5000 7250 6125
10/01/2022 सातारा क्विंटल 11 5000 7250 6125
10/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 32 4500 6000 5500
10/01/2022 सोलापूर क्विंटल 3 5000 8300 6300
10/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 6 3000 6000 4500
10/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 32 4500 5500 5000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1185

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email