Dalimb rate today : आजचे डाळिंब बाजार भाव 2021

Dalimb rate today : आजचे डाळिंब बाजार भाव 25-10-2021

Dalimb rate today : आजचे डाळिंब बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे डाळिंब बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल: डाळींब

दर प्रती युनिट (रु.)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021 अहमदनगर भगवा क्विंटल 293 1000 10000 3000
02/12/2021 मंबई क्विंटल 318 8500 11500 10000
02/12/2021 नाशिक मृदुला क्विंटल 224 450 12500 9000
02/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 4 6000 8000 7000
02/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 391 600 170000 4000
02/12/2021 सोलापूर भगवा क्विंटल 396 2000 9300 5100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1626
01/12/2021 अहमदनगर भगवा क्विंटल 87 1000 8000 3000
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 3 2000 7000 4500
01/12/2021 जळगाव गणेश क्विंटल 7 4000 12000 8000
01/12/2021 मंबई क्विंटल 334 8400 11400 9900
01/12/2021 नाशिक भगवा क्विंटल 25 250 9050 6050
01/12/2021 नाशिक मृदुला क्विंटल 441 450 12500 9000
01/12/2021 नाशिक आरक्ता क्विंटल 16 100 4250 2800
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 35 5000 13000 9000
01/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 694 800 15000 4000
01/12/2021 सोलापूर भगवा क्विंटल 393 1250 10250 5600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2035
30/11/2021 अहमदनगर भगवा क्विंटल 84 1000 12500 3200
30/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 7 5000 10000 8000
30/11/2021 जळगाव गणेश क्विंटल 9 4000 10000 7000
30/11/2021 मंबई क्विंटल 419 9000 12000 10500
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2532 2000 9000 5500
30/11/2021 नाशिक मृदुला क्विंटल 358 450 12500 9000
30/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 9 6000 8000 7000
30/11/2021 पुणे भगवा क्विंटल 13 750 2500 1250
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 10 5000 15000 10000
30/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 420 800 12500 3500
30/11/2021 सोलापूर भगवा क्विंटल 330 1750 11000 6100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4191
29/11/2021 अहमदनगर भगवा क्विंटल 84 1000 12000 4500
29/11/2021 मंबई क्विंटल 430 8500 11500 10000
29/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 652 2000 9000 7250
29/11/2021 नाशिक भगवा क्विंटल 27 250 8500 5750
29/11/2021 नाशिक मृदुला क्विंटल 436 450 12500 9000
29/11/2021 नाशिक आरक्ता क्विंटल 11 100 4250 2700
29/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 5 6000 6000 6000
29/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 88 5000 15000 10000
29/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 546 900 14500 4000
29/11/2021 सोलापूर भगवा क्विंटल 604 1500 11050 5950
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2883
28/11/2021 अहमदनगर भगवा क्विंटल 125 1000 10000 3300
28/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 8 4000 7000 5500
28/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 75 5000 7000 6000
28/11/2021 पुणे भगवा क्विंटल 35 2500 7750 4500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 243
27/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 4 2000 8000 5000
27/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 4 2500 10000 8000
27/11/2021 जळगाव गणेश क्विंटल 12 4000 12000 8000
27/11/2021 मंबई क्विंटल 560 8500 11500 10000
27/11/2021 नाशिक मृदुला क्विंटल 620 350 10000 7500
27/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
27/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 832 5000 15000 10000
27/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 418 1000 15000 4100
27/11/2021 सोलापूर भगवा क्विंटल 428 1500 9250 5500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2881
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 6 2000 4000 3000
26/11/2021 अहमदनगर भगवा क्विंटल 88 3000 10000 8500
26/11/2021 मंबई क्विंटल 276 8500 11500 10000
26/11/2021 नाशिक भगवा क्विंटल 47 300 8750 6050
26/11/2021 नाशिक मृदुला क्विंटल 566 450 12500 9000
26/11/2021 नाशिक आरक्ता क्विंटल 23 150 4750 3100
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2 6000 6000 6000
26/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 35 5000 15000 10000
26/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 497 900 16000 3800
26/11/2021 सोलापूर भगवा क्विंटल 497 1850 11050 6100
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2037
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 4 2000 4000 3000
25/11/2021 अहमदनगर भगवा क्विंटल 70 1000 11000 3300
25/11/2021 मंबई क्विंटल 342 8500 11500 10000
25/11/2021 नाशिक मृदुला क्विंटल 227 450 12500 9000
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 3 6000 6000 6000
25/11/2021 पुणे भगवा क्विंटल 42 1000 9000 3000
25/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 14 5000 15000 10000
25/11/2021 सांगली भगवा क्विंटल 950 1000 25100 7500
25/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 439 1000 14000 4000
25/11/2021 सोलापूर भगवा क्विंटल 584 1500 10500 5750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 2675
24/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 12 4000 5000 4550
24/11/2021 अहमदनगर भगवा क्विंटल 46 1000 11000 3300
24/11/2021 मंबई क्विंटल 291 8500 11500 10000
24/11/2021 नाशिक भगवा क्विंटल 28 300 9050 6250
24/11/2021 नाशिक मृदुला क्विंटल 763 450 12500 9000
24/11/2021 नाशिक आरक्ता क्विंटल 21 100 4750 3050
24/11/2021 पुणे भगवा क्विंटल 41 1500 11000 3000
24/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 108 2000 15000 8500
24/11/2021 सांगली भगवा क्विंटल 933 1000 15100 7000
24/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 497 900 20000 4100
24/11/2021 सोलापूर भगवा क्विंटल 670 1750 11050 6500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3410

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email