Search
Generic filters

Dhobli mirchi bajar bhav today : आजचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav today

Dhobli mirchi bajar bhav today : आजचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 15 500 700 600
18/01/2022 जळगाव क्विंटल 4 1000 1000 1000
18/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 203 1600 3200 2400
18/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 240 800 1000 950
18/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 354 1335 3415 2710
18/01/2022 पुणे क्विंटल 77 1000 2000 1500
18/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 186 1233 1767 1500
18/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 24 2800 3000 2900
18/01/2022 सातारा क्विंटल 7 1000 1200 1100
18/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
18/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1122
17/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 15 700 800 750
17/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 260 1600 3200 2400
17/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 128 900 1750 1325
17/01/2022 सातारा क्विंटल 3 1000 1500 1250
17/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
17/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 415
16/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 18 800 1500 1150
16/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 13 600 700 650
16/01/2022 जळगाव क्विंटल 9 1000 1000 1000
16/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 110 1000 2000 1875
16/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 233 2000 3000 2400
16/01/2022 पुणे क्विंटल 56 1500 2500 2000
16/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 354 906 2000 1463
16/01/2022 सातारा क्विंटल 7 1000 1200 1100
16/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 806
15/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 7 700 800 750
15/01/2022 जळगाव क्विंटल 2 1000 1000 1000
15/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 294 2000 4000 3000
15/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 251 660 2730 1660
15/01/2022 पुणे क्विंटल 24 1000 2000 1500
15/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 9 1350 1750 1550
15/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 20 2000 2500 2250
15/01/2022 सातारा क्विंटल 8 1000 1200 1100
15/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 17 1100 1400 1300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 632
14/01/2022 जळगाव क्विंटल 2 2000 2000 2000
14/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 32 2000 4000 3000
14/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 2 600 1400 1200
14/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 265 800 3335 2000
14/01/2022 पुणे क्विंटल 43 1250 2500 1625
14/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 137 1450 2140 1790
14/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 22 2000 2400 2200
14/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2400 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 506
13/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 14 400 600 500
13/01/2022 जळगाव क्विंटल 4 1000 1000 1000
13/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 327 2000 4000 3000
13/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 333 1665 3335 2265
13/01/2022 पुणे क्विंटल 81 1000 1750 1375
13/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 192 1340 1800 1570
13/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 40 2500 2700 2600
13/01/2022 सांगली नं. १ क्विंटल 4 1200 1500 1350
13/01/2022 सातारा क्विंटल 5 1000 1500 1250
13/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
13/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1015
12/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 16 500 700 600
12/01/2022 जळगाव क्विंटल 4 1000 1000 1000
12/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 281 2000 4000 3000
12/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 152 900 1200 1125
12/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 266 835 2965 1665
12/01/2022 पुणे क्विंटल 77 1000 2250 1625
12/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 133 975 2083 1492
12/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 25 2000 2400 2250
12/01/2022 रायगड लोकल क्विंटल 135 4200 4400 4200
12/01/2022 सातारा क्विंटल 8 1000 1500 1250
12/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 1000 2000 2000
12/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1700
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1112
11/01/2022 जळगाव क्विंटल 4 2000 2000 2000
11/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 85 2600 3600 3100
11/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
11/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 649 1000 3750 2665
11/01/2022 पुणे क्विंटल 106 900 2250 1575
11/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 196 1100 2000 1550
11/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 25 1800 2000 1900
11/01/2022 सातारा क्विंटल 6 1000 1500 1250
11/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 21 1000 2000 2000
11/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1650
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1097
10/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 2 400 1000 700
10/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 20 500 600 550
10/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 242 1600 2400 2000
10/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 438 1000 2335 1335
10/01/2022 पुणे क्विंटल 37 1000 3000 2000
10/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 152 1260 2030 1725
10/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 38 2200 2400 2300
10/01/2022 सातारा क्विंटल 7 1000 1500 1250
10/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 24 1000 2000 2000
10/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1700
10/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 76 14 16 15
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 963

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email