Search
Generic filters

Draksh bajar bhav today : आजचे द्राक्ष बाजार भाव 2022

Draksh bajar bhav today

Draksh bajar bhav today : आजचे द्राक्ष बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे द्राक्ष बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Draksh rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
24/01/2022 अमरावती नाशिक क्विंटल 310 4000 6000 5000
24/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 43 2500 4000 3250
24/01/2022 जळगाव नाशिक क्विंटल 8 2500 3500 3000
24/01/2022 मंबई क्विंटल 484 5000 10000 7500
24/01/2022 नागपूर नाशिक क्विंटल 94 5000 6000 5750
24/01/2022 नाशिक नाशिक क्विंटल 30 2000 4500 3800
24/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 263 3000 6500 4750
24/01/2022 सोलापूर लोकल नग 1585 60 160 110
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1232
23/01/2022 अमरावती नाशिक क्विंटल 290 4000 6000 5000
23/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 477 3500 7500 5500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 767
22/01/2022 अमरावती नाशिक क्विंटल 320 3500 6500 5000
22/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 28 3500 9500 6500
22/01/2022 मंबई क्विंटल 890 6000 9500 7750
22/01/2022 नाशिक नाशिक क्विंटल 30 2000 4500 3800
22/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 33 5000 5000 5000
22/01/2022 सोलापूर लोकल नग 1365 60 180 120
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1301
21/01/2022 जळगाव नाशिक क्विंटल 7 2000 3500 2500
21/01/2022 मंबई क्विंटल 744 5500 10000 7750
21/01/2022 नागपूर नाशिक क्विंटल 125 5000 6000 5750
21/01/2022 नाशिक नाशिक क्विंटल 35 2000 4500 3800
21/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 363 3500 7500 5500
21/01/2022 सोलापूर लोकल नग 1510 80 200 130
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1274
20/01/2022 अमरावती नाशिक क्विंटल 180 3500 6500 5000
20/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 43 3500 8500 6000
20/01/2022 मंबई क्विंटल 698 5500 10000 7750
20/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 339 3500 6500 5000
20/01/2022 सोलापूर लोकल नग 985 700 2000 1200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1260
19/01/2022 अमरावती नाशिक क्विंटल 160 3000 9000 6000
19/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 15 4000 7000 5500
19/01/2022 मंबई क्विंटल 551 5500 10000 7750
19/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 281 2500 10000 6500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1007
18/01/2022 अमरावती नाशिक क्विंटल 120 3000 6000 4500
18/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 7 7000 12000 9500
18/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 44 2000 8500 5000
18/01/2022 जळगाव नाशिक क्विंटल 6 2000 3000 2500
18/01/2022 मंबई क्विंटल 694 5500 10000 7750
18/01/2022 नागपूर नाशिक क्विंटल 134 5000 6000 5750
18/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 439 3250 7500 5400
18/01/2022 सोलापूर लोकल नग 1745 80 160 120
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1444
17/01/2022 अमरावती नाशिक क्विंटल 150 3000 6000 4500
17/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 12 7000 10000 8500
17/01/2022 जळगाव नाशिक क्विंटल 59 2000 3000 2500
17/01/2022 मंबई क्विंटल 706 5500 10000 7750
17/01/2022 नागपूर नाशिक क्विंटल 113 5000 6000 5750
17/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 346 3500 7500 5500
17/01/2022 सोलापूर लोकल नग 1162 80 240 140
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1386
16/01/2022 अमरावती नाशिक क्विंटल 160 3000 6000 4500
16/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 7 7000 12000 9500
16/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 602 3500 7000 5250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 769

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email