Search
Generic filters

Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

Dudhi bhopla bajar bhav today

Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
24/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 3 1000 2000 1500
24/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 15 500 600 550
24/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 258 2000 3000 2500
24/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 481 665 1735 1035
24/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 156 1450 2075 1763
24/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 35 1500 2000 1750
24/01/2022 सातारा क्विंटल 8 800 1000 900
24/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 800 1300 1300
24/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 968
23/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 12 1000 2000 1500
23/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 13 500 700 600
23/01/2022 पुणे क्विंटल 49 1200 2000 1500
23/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 439 875 1650 1263
23/01/2022 सातारा क्विंटल 6 600 800 700
23/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 525
22/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 6 1000 1500 1200
22/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 333 1600 2800 2200
22/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 17 2400 2850 2738
22/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 537 660 1660 1330
22/01/2022 पुणे क्विंटल 132 917 1633 1273
22/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 23 1150 1900 1525
22/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 23 2000 2400 2200
22/01/2022 सातारा क्विंटल 9 4000 6000 5000
22/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 18 1000 1500 1500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1098
21/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 3 1000 2000 1500
21/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 160 1600 2600 2100
21/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 620 1000 2000 1465
21/01/2022 पुणे क्विंटल 89 1250 2000 1750
21/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 213 1160 1960 1560
21/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 21 1800 2400 2100
21/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
21/01/2022 ठाणे हायब्रीड नग 212 12 16 14
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1109
20/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 16 500 700 600
20/01/2022 जळगाव क्विंटल 8 1000 1000 1000
20/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 300 1600 3200 2400
20/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 437 665 2000 1335
20/01/2022 पुणे क्विंटल 116 1283 1783 1517
20/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 191 1375 2200 1788
20/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 24 2800 3000 2900
20/01/2022 रायगड लोकल क्विंटल 120 4400 4600 4400
20/01/2022 सांगली नं. १ क्विंटल 3 500 1000 700
20/01/2022 सातारा क्विंटल 9 800 1000 900
20/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
20/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1236
19/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 3 1000 2000 1500
19/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 19 400 600 500
19/01/2022 जळगाव क्विंटल 4 1000 1000 1000
19/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 168 1600 3200 2400
19/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 102 650 1100 925
19/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 389 1800 3065 2335
19/01/2022 पुणे क्विंटल 98 1250 2100 1750
19/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 139 831 1925 1388
19/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 45 1800 2000 1900
19/01/2022 सातारा क्विंटल 13 800 1000 900
19/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
19/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 989
18/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 15 500 700 600
18/01/2022 जळगाव क्विंटल 4 1000 1000 1000
18/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 203 1600 3200 2400
18/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 240 800 1000 950
18/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 354 1335 3415 2710
18/01/2022 पुणे क्विंटल 117 1000 2250 1375
18/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 190 940 1660 1300
18/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 24 2800 3000 2900
18/01/2022 सांगली नं. १ क्विंटल 3 1000 1500 1300
18/01/2022 सातारा क्विंटल 7 1000 1200 1100
18/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
18/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1169
17/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 15 700 800 750
17/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 260 1600 3200 2400
17/01/2022 पुणे क्विंटल 45 780 1530 905
17/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 135 845 1800 1325
17/01/2022 सातारा क्विंटल 3 1000 1500 1250
17/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
17/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 467
16/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 18 800 1500 1150
16/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 13 600 700 650
16/01/2022 जळगाव क्विंटल 9 1000 1000 1000
16/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 110 1000 2000 1875
16/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 233 2000 3000 2400
16/01/2022 पुणे क्विंटल 103 1100 1850 1500
16/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 354 906 2000 1463
16/01/2022 सातारा क्विंटल 7 1000 1200 1100
16/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 853

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email