Gahu bajar bhav : आजचे गहू बाजार भाव 2021

Gahu bajar bhav : आजचे गहू बाजार भाव 25-10-2021

Gahu bajar bhav : आजचे गहू बाजार भाव 2021

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 7 1900 2000 1961
07/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 55 1600 1700 1650
07/12/2021 अहमदनगर २१८९ क्विंटल 84 1700 1900 1750
07/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 93 1700 1810 1800
07/12/2021 औरंगाबाद लोकल क्विंटल 107 1950 2311 2130
07/12/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 22 1890 2206 1895
07/12/2021 औरंगाबाद बन्सी क्विंटल 31 1801 2266 1935
07/12/2021 बीड लोकल क्विंटल 95 1700 2211 1925
07/12/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 202 1800 2400 1953
07/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 100 1651 2351 1900
07/12/2021 भंडारा २१८९ क्विंटल 13 1600 1900 1730
07/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 200 1500 1733 1650
07/12/2021 धुळे क्विंटल 337 1600 2113 2051
07/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 95 1850 1996 1996
07/12/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 40 1600 2000 1820
07/12/2021 जालना २१८९ क्विंटल 13 1720 2301 1950
07/12/2021 जालना १४७ क्विंटल 734 1900 2275 2050
07/12/2021 लातूर २१८९ क्विंटल 2036 0 0 0
07/12/2021 नागपूर क्विंटल 3 1828 1828 1828
07/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4775 3923 6423 5798
07/12/2021 नांदेड क्विंटल 8 1977 1990 1984
07/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 38 1390 1975 1975
07/12/2021 नाशिक २१८९ क्विंटल 44 1831 1993 1868
07/12/2021 उस्मानाबाद बन्सी क्विंटल 1 1400 1400 1400
07/12/2021 परभणी लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
07/12/2021 पुणे शरबती क्विंटल 223 3600 4300 4000
07/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 43 2030 2180 2120
07/12/2021 सोलापूर शरबती क्विंटल 859 2295 3095 2570
07/12/2021 ठाणे लोकल क्विंटल 350 0 0 0
07/12/2021 वर्धा लोकल क्विंटल 76 1815 1905 1855
07/12/2021 वाशिम क्विंटल 410 1845 2250 2030
07/12/2021 वाशिम २१८९ क्विंटल 300 1500 1850 1600
07/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 120 1800 2000 1900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11569
06/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 70 1825 2039 1950
06/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 123 1583 1837 1710
06/12/2021 अहमदनगर २१८९ क्विंटल 81 1733 1967 1767
06/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 70 1750 2175 1905
06/12/2021 अमरावती क्विंटल 54 1650 1750 1700
06/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 224 1850 2201 1950
06/12/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 34 1896 2150 1915
06/12/2021 औरंगाबाद अर्जुन क्विंटल 112 1850 1950 1900
06/12/2021 बीड लोकल क्विंटल 187 1775 2250 1900
06/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 92 1650 2126 2038
06/12/2021 भंडारा लोकल क्विंटल 80 1821 1841 1831
06/12/2021 भंडारा २१८९ क्विंटल 2 1650 1650 1650
06/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 72 1600 1850 1700
06/12/2021 धुळे क्विंटल 220 1651 2140 1900
06/12/2021 धुळे लोकल क्विंटल 341 1800 2180 2000
06/12/2021 हिंगोली शरबती क्विंटल 60 1685 2150 1917
06/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 110 1856 1927 1926
06/12/2021 जळगाव २१८९ क्विंटल 100 1600 2250 1850
06/12/2021 जालना नं. ३ क्विंटल 5 1811 1935 1851
06/12/2021 जालना २१८९ क्विंटल 7 1720 1900 1750
06/12/2021 जालना १४७ क्विंटल 620 1900 2302 2075
06/12/2021 लातूर २१८९ क्विंटल 6 1601 2451 2026
06/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 5936 1900 4500 3200
06/12/2021 नागपूर क्विंटल 1 1841 1841 1841
06/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 373 1846 2025 1974
06/12/2021 नागपूर शरबती क्विंटल 369 1850 2208 2106
06/12/2021 नांदेड क्विंटल 3 1900 1980 1940
06/12/2021 नांदेड लोकल क्विंटल 95 1600 2051 1726
06/12/2021 नांदेड शरबती क्विंटल 8 1500 1750 1750
06/12/2021 नंदुरबार क्विंटल 29 1871 2276 2100
06/12/2021 नाशिक क्विंटल 81 1885 2360 2250
06/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 250 1667 2058 1952
06/12/2021 नाशिक २१८९ क्विंटल 208 1825 2073 1907
06/12/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 50 1650 1650 1650
06/12/2021 पालघर क्विंटल 445 2838 3238 3038
06/12/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 30 1500 1700 1600
06/12/2021 परभणी लोकल क्विंटल 54 1800 1900 1850
06/12/2021 पुणे २१८९ क्विंटल 405 1801 2201 1900
06/12/2021 पुणे कल्याण सोना क्विंटल 499 1800 1950 1880
06/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 30 1980 2150 2060
06/12/2021 सोलापूर शरबती क्विंटल 809 2300 3090 2575
06/12/2021 ठाणे लोकल क्विंटल 310 0 0 0
06/12/2021 वर्धा लोकल क्विंटल 312 1800 1895 1843
06/12/2021 वाशिम क्विंटल 450 1895 2215 2100
06/12/2021 वाशिम लोकल क्विंटल 228 1651 1923 1825
06/12/2021 वाशिम २१८९ क्विंटल 360 1575 1938 1750
06/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 120 1800 2000 1900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 14125
05/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 40 1400 1900 1600
05/12/2021 अहमदनगर २१८९ क्विंटल 45 1700 2050 2050
05/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 132 1700 1750 1725
05/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 45 1800 2200 2000
05/12/2021 औरंगाबाद बन्सी क्विंटल 18 1800 1861 1826
05/12/2021 औरंगाबाद अर्जुन क्विंटल 322 1900 2022 2000
05/12/2021 भंडारा लोकल क्विंटल 114 1831 1851 1841
05/12/2021 नागपूर क्विंटल 198 1700 1775 1738
05/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 25 1770 1770 1770
05/12/2021 पुणे २१८९ क्विंटल 141 1700 1951 1800
05/12/2021 सातारा हायब्रीड क्विंटल 192 1900 2300 2050
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1272
04/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 14 1600 2038 1943
04/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 155 1583 1915 1711
04/12/2021 अहमदनगर २१८९ क्विंटल 63 1700 1900 1800
04/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 57 1700 1825 1780
04/12/2021 अकोला २१८९ क्विंटल 25 1400 2100 1740
04/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 83 1825 2050 1925
04/12/2021 औरंगाबाद लोकल क्विंटल 52 1800 2100 1950
04/12/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 13 1896 1941 1901
04/12/2021 औरंगाबाद बन्सी क्विंटल 7 2291 2291 2291
04/12/2021 औरंगाबाद अर्जुन क्विंटल 70 1875 1875 1875
04/12/2021 भंडारा लोकल क्विंटल 195 1821 1854 1847
04/12/2021 भंडारा २१८९ क्विंटल 4 1650 1700 1680
04/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 701 1633 1938 1750
04/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 108 1713 1976 1958
04/12/2021 जालना लोकल क्विंटल 40 1800 1850 1825
04/12/2021 जालना १४७ क्विंटल 250 1900 2150 2000
04/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 2690 1900 4500 3200
04/12/2021 नागपूर क्विंटल 45 1737 1835 1800
04/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 316 1775 2458 2113
04/12/2021 नागपूर शरबती क्विंटल 250 2400 2700 2625
04/12/2021 नांदेड क्विंटल 7 1850 2019 1934
04/12/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 2 1550 1550 1550
04/12/2021 परभणी लोकल क्विंटल 115 1725 1860 1787
04/12/2021 पुणे नं. २ क्विंटल 7 1200 1800 1700
04/12/2021 पुणे शरबती क्विंटल 224 2500 3200 2850
04/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 31 1980 2230 2160
04/12/2021 वर्धा लोकल क्विंटल 239 1800 1908 1838
04/12/2021 वाशिम क्विंटल 250 1850 2155 1995
04/12/2021 वाशिम २१८९ क्विंटल 280 1500 2060 1800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6293
03/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 82 1788 2026 1882
03/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 164 1600 1845 1735
03/12/2021 अहमदनगर २१८९ क्विंटल 121 1700 1975 1888
03/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 174 1663 1838 1735
03/12/2021 अकोला २१८९ क्विंटल 96 1400 2100 1750
03/12/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 186 1780 2000 1890
03/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 209 1813 2175 1965
03/12/2021 औरंगाबाद लोकल क्विंटल 168 1850 2183 2016
03/12/2021 औरंगाबाद बन्सी क्विंटल 35 1600 2131 1761
03/12/2021 औरंगाबाद अर्जुन क्विंटल 295 1850 1950 1900
03/12/2021 बीड लोकल क्विंटल 88 1700 2170 1850
03/12/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 169 1830 2400 1973
03/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 11 1826 2101 2101
03/12/2021 भंडारा लोकल क्विंटल 40 1775 1775 1775
03/12/2021 भंडारा २१८९ क्विंटल 10 1650 1700 1680
03/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 530 1550 1965 1770
03/12/2021 धुळे क्विंटल 172 1800 2119 2090
03/12/2021 हिंगोली शरबती क्विंटल 55 1555 1950 1752
03/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 104 1850 2001 2001
03/12/2021 जालना क्विंटल 135 1790 2400 1900
03/12/2021 जालना नं. ३ क्विंटल 4 1951 1961 1951
03/12/2021 जालना लोकल क्विंटल 52 1675 2080 1750
03/12/2021 जालना १४७ क्विंटल 373 1850 2225 2011
03/12/2021 लातूर लोकल क्विंटल 1 1631 1631 1631
03/12/2021 लातूर २१८९ क्विंटल 874 1625 1825 1725
03/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 3894 1900 4500 3200
03/12/2021 नागपूर क्विंटल 7 1785 1799 1799
03/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 45 1770 1770 1770
03/12/2021 नांदेड क्विंटल 2 1940 1940 1940
03/12/2021 नांदेड लोकल क्विंटल 5 1450 1625 1600
03/12/2021 नंदुरबार क्विंटल 25 1900 2100 2013
03/12/2021 नाशिक क्विंटल 9 1895 1915 1910
03/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 56 1744 1900 1883
03/12/2021 नाशिक २१८९ क्विंटल 91 1855 1988 1907
03/12/2021 उस्मानाबाद २१८९ क्विंटल 20 1400 1900 1550
03/12/2021 उस्मानाबाद कल्याण सोना क्विंटल 3 1790 1790 1790
03/12/2021 पालघर क्विंटल 340 2790 3650 3150
03/12/2021 परभणी लोकल क्विंटल 150 1600 1675 1625
03/12/2021 पुणे नं. २ क्विंटल 5 1500 1600 1600
03/12/2021 पुणे २१८९ क्विंटल 57 1700 2000 1800
03/12/2021 पुणे शरबती क्विंटल 222 4000 4400 4200
03/12/2021 सोलापूर क्विंटल 15 1700 2300 2100
03/12/2021 सोलापूर शरबती क्विंटल 921 2300 3080 2585
03/12/2021 ठाणे शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
03/12/2021 वर्धा लोकल क्विंटल 45 1788 1875 1838
03/12/2021 वाशिम क्विंटल 310 1885 2215 2005
03/12/2021 वाशिम लोकल क्विंटल 328 1700 1850 1800
03/12/2021 वाशिम २१८९ क्विंटल 360 1575 1850 1750
03/12/2021 यवतमाळ लोकल क्विंटल 15 1870 1870 1870
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11076
02/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 9 1718 1798 1764
02/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 93 1592 1866 1727
02/12/2021 अहमदनगर २१८९ क्विंटल 52 1650 1825 1700
02/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 208 1700 1870 1792
02/12/2021 अकोला शरबती क्विंटल 13 2100 2430 2265
02/12/2021 अमरावती क्विंटल 105 1688 1789 1739
02/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 64 1663 2065 1850
02/12/2021 औरंगाबाद लोकल क्विंटल 75 1850 2125 1987
02/12/2021 औरंगाबाद अर्जुन क्विंटल 183 1850 1950 1900
02/12/2021 बीड लोकल क्विंटल 58 1700 2185 1900
02/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 19 1700 2100 1900
02/12/2021 भंडारा लोकल क्विंटल 96 1842 1842 1842
02/12/2021 भंडारा २१८९ क्विंटल 32 1700 1850 1750
02/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 707 1617 1904 1758
02/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 50 1725 2021 1980
02/12/2021 जळगाव २१८९ क्विंटल 20 1750 1880 1840
02/12/2021 जळगाव १४७ क्विंटल 3 2000 2000 2000
02/12/2021 जालना क्विंटल 49 1796 2196 1900
02/12/2021 जालना नं. ३ क्विंटल 10 1801 1801 1801
02/12/2021 जालना २१८९ क्विंटल 9 1700 1775 1720
02/12/2021 जालना १४७ क्विंटल 633 1850 2350 2075
02/12/2021 लातूर २१८९ क्विंटल 1148 1734 1950 1830
02/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 4089 1900 4500 3200
02/12/2021 नागपूर क्विंटल 222 1749 1804 1781
02/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 71 1760 1875 1810
02/12/2021 नांदेड क्विंटल 2 1940 1940 1940
02/12/2021 नांदेड शरबती क्विंटल 20 1500 1770 1750
02/12/2021 नाशिक क्विंटल 4 1895 1895 1895
02/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 24 1470 1822 1780
02/12/2021 नाशिक २१८९ क्विंटल 12 1700 1835 1771
02/12/2021 उस्मानाबाद २१८९ क्विंटल 6 1500 1576 1550
02/12/2021 परभणी क्विंटल 3 1870 1870 1870
02/12/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 50 1600 1700 1601
02/12/2021 परभणी लोकल क्विंटल 145 1750 1938 1850
02/12/2021 परभणी २१८९ क्विंटल 2 1450 1450 1450
02/12/2021 पुणे नं. २ क्विंटल 12 1400 1700 1500
02/12/2021 पुणे २१८९ क्विंटल 166 1790 2035 1870
02/12/2021 पुणे कल्याण सोना क्विंटल 192 1780 1880 1875
02/12/2021 पुणे शरबती क्विंटल 224 4200 4600 4400
02/12/2021 सोलापूर क्विंटल 21 1811 1811 1811
02/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 44 1451 2121 1750
02/12/2021 सोलापूर शरबती क्विंटल 852 2295 3075 2580
02/12/2021 ठाणे लोकल क्विंटल 350 2600 3000 2800
02/12/2021 वर्धा लोकल क्विंटल 356 1815 1908 1865
02/12/2021 वाशिम क्विंटल 210 1895 2110 2005
02/12/2021 वाशिम लोकल क्विंटल 330 1650 1895 1825
02/12/2021 वाशिम २१८९ क्विंटल 325 1625 1905 1800
02/12/2021 यवतमाळ लोकल क्विंटल 72 1870 2000 1935
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 11440
01/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 34 1750 1858 1818
01/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 128 1554 1950 1747
01/12/2021 अहमदनगर २१८९ क्विंटल 94 1733 1967 1800
01/12/2021 अकोला लोकल क्विंटल 137 1700 1825 1810
01/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 268 1975 2300 2125
01/12/2021 औरंगाबाद लोकल क्विंटल 64 1850 2074 1962
01/12/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 10 1858 1904 1882
01/12/2021 औरंगाबाद बन्सी क्विंटल 21 1839 2030 1975
01/12/2021 औरंगाबाद अर्जुन क्विंटल 109 1850 2000 1900
01/12/2021 बीड क्विंटल 9 1400 2300 1801
01/12/2021 बीड लोकल क्विंटल 148 1700 2324 1950
01/12/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 20 1845 2330 2129
01/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 41 1651 2076 1700
01/12/2021 भंडारा लोकल क्विंटल 188 1798 1813 1803
01/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 368 1698 1983 1793
01/12/2021 धुळे क्विंटल 245 1800 2091 1900
01/12/2021 धुळे लोकल क्विंटल 207 1628 2056 1893
01/12/2021 हिंगोली शरबती क्विंटल 45 1490 2050 1770
01/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 158 1650 1888 1871
01/12/2021 जळगाव २१८९ क्विंटल 50 1726 2001 1830
01/12/2021 जालना क्विंटल 71 1675 2000 1850
01/12/2021 जालना नं. ३ क्विंटल 14 1800 1805 1800
01/12/2021 जालना लोकल क्विंटल 48 1600 1750 1650
01/12/2021 जालना २१८९ क्विंटल 65 1600 1886 1660
01/12/2021 जालना १४७ क्विंटल 447 1890 2275 2050
01/12/2021 लातूर २१८९ क्विंटल 1597 1750 2050 1850
01/12/2021 मंबई लोकल क्विंटल 4096 1900 4500 3200
01/12/2021 नागपूर क्विंटल 5 1704 1704 1704
01/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 671 1775 1990 1943
01/12/2021 नांदेड क्विंटल 9 1940 1963 1951
01/12/2021 नांदेड लोकल क्विंटल 5 1552 2000 1651
01/12/2021 नांदेड शरबती क्विंटल 3 1750 1750 1750
01/12/2021 नंदुरबार क्विंटल 24 1898 2101 1925
01/12/2021 नाशिक क्विंटल 12 1840 1905 1905
01/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 89 1758 2014 1967
01/12/2021 नाशिक २१८९ क्विंटल 361 1793 1943 1849
01/12/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 2 1600 1600 1600
01/12/2021 उस्मानाबाद २१८९ क्विंटल 13 1300 2200 1575
01/12/2021 उस्मानाबाद कल्याण सोना क्विंटल 1 1600 1600 1600
01/12/2021 परभणी लोकल क्विंटल 126 1642 1749 1699
01/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 27 1950 2300 2125
01/12/2021 पुणे शरबती क्विंटल 223 4000 4600 4300
01/12/2021 सांगली लोकल क्विंटल 482 1990 2665 2335
01/12/2021 सोलापूर क्विंटल 40 1625 1750 1700
01/12/2021 सोलापूर शरबती क्विंटल 858 2290 6065 3570
01/12/2021 ठाणे लोकल क्विंटल 380 2800 3000 2900
01/12/2021 वर्धा लोकल क्विंटल 280 1798 1880 1835
01/12/2021 वाशिम क्विंटल 400 1880 2200 2030
01/12/2021 वाशिम लोकल क्विंटल 515 1745 1905 1843
01/12/2021 वाशिम २१८९ क्विंटल 150 1500 1900 1800
01/12/2021 यवतमाळ लोकल क्विंटल 36 1875 1980 1927
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 13394
30/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 42 1705 1845 1783
30/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 167 1567 1900 1743
30/11/2021 अहमदनगर २१८९ क्विंटल 141 1733 1967 1933
30/11/2021 अकोला लोकल क्विंटल 261 1717 1950 1847
30/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 232 1825 2125 1988
30/11/2021 औरंगाबाद लोकल क्विंटल 120 1800 2214 2007
30/11/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 230 1818 1893 1880
30/11/2021 औरंगाबाद बन्सी क्विंटल 40 1839 2072 1930
30/11/2021 औरंगाबाद अर्जुन क्विंटल 213 1850 2000 1900
30/11/2021 बीड लोकल क्विंटल 184 1800 2200 2100
30/11/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 37 1821 2451 1973
30/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 28 1700 2260 2151
30/11/2021 भंडारा २१८९ क्विंटल 4 1700 1800 1780
30/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 623 1600 1947 1757
30/11/2021 धुळे क्विंटल 499 1800 2099 2051
30/11/2021 धुळे लोकल क्विंटल 51 1861 2076 1925
30/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 42 1750 2100 1938
30/11/2021 जळगाव हायब्रीड क्विंटल 25 1610 2000 1820
30/11/2021 जळगाव २१८९ क्विंटल 80 1750 2130 1840
30/11/2021 जळगाव १४७ क्विंटल 7 1975 1975 1975
30/11/2021 जालना क्विंटल 77 1770 2251 1950
30/11/2021 जालना नं. ३ क्विंटल 15 1790 1852 1825
30/11/2021 जालना लोकल क्विंटल 153 1700 1950 1825
30/11/2021 जालना २१८९ क्विंटल 14 1500 2151 1751
30/11/2021 जालना १४७ क्विंटल 856 1911 2300 2050
30/11/2021 लातूर २१८९ क्विंटल 1756 2000 2400 2200
30/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 7146 1900 4500 3200
30/11/2021 नागपूर क्विंटल 9 1815 1835 1835
30/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1070 1775 2032 1961
30/11/2021 नांदेड शरबती क्विंटल 13 1750 1750 1750
30/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 124 1846 2138 1963
30/11/2021 नाशिक क्विंटल 162 1750 1983 1938
30/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 181 1729 2009 1926
30/11/2021 नाशिक २१८९ क्विंटल 283 1805 1936 1888
30/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 11 1800 1800 1800
30/11/2021 उस्मानाबाद बन्सी क्विंटल 7 2076 2250 2213
30/11/2021 उस्मानाबाद २१८९ क्विंटल 33 1200 2500 1600
30/11/2021 पालघर क्विंटल 380 2663 3313 2963
30/11/2021 परभणी लोकल क्विंटल 78 1652 1922 1785
30/11/2021 पुणे नं. २ क्विंटल 7 1700 1800 1750
30/11/2021 पुणे २१८९ क्विंटल 775 1900 2200 2000
30/11/2021 पुणे शरबती क्विंटल 221 3800 4800 4300
30/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 248 1980 2665 2340
30/11/2021 सोलापूर क्विंटल 15 1726 1976 1850
30/11/2021 सोलापूर शरबती क्विंटल 818 2285 3065 2570
30/11/2021 वर्धा लोकल क्विंटल 251 1823 1880 1845
30/11/2021 वाशिम क्विंटल 300 1845 2090 1935
30/11/2021 वाशिम लोकल क्विंटल 441 1718 1890 1788
30/11/2021 वाशिम २१८९ क्विंटल 310 1575 1900 1725
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 18780
29/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 109 1801 2017 1918
29/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 101 1630 1858 1729
29/11/2021 अहमदनगर २१८९ क्विंटल 85 1633 1850 1817
29/11/2021 अकोला लोकल क्विंटल 210 1750 1980 1835
29/11/2021 अकोला शरबती क्विंटल 68 2100 2850 2750
29/11/2021 अमरावती क्विंटल 100 1550 1650 1600
29/11/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 559 1600 1921 1801
29/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 242 1850 2100 1950
29/11/2021 औरंगाबाद लोकल क्विंटल 131 1875 2198 2036
29/11/2021 औरंगाबाद हायब्रीड क्विंटल 38 1840 2060 1861
29/11/2021 औरंगाबाद अर्जुन क्विंटल 172 1850 1950 1900
29/11/2021 बीड लोकल क्विंटल 140 1750 2200 1900
29/11/2021 बीड हायब्रीड क्विंटल 49 1850 2365 2009
29/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 69 1646 2193 1820
29/11/2021 भंडारा लोकल क्विंटल 217 1801 1808 1806
29/11/2021 भंडारा २१८९ क्विंटल 2 1650 1800 1700
29/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 781 1667 1941 1785
29/11/2021 धुळे क्विंटल 312 1800 2100 2000
29/11/2021 धुळे लोकल क्विंटल 171 1784 2191 1962
29/11/2021 हिंगोली शरबती क्विंटल 56 1535 1995 1765
29/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 286 1750 2024 1930
29/11/2021 जळगाव २१८९ क्विंटल 60 1650 2120 1845
29/11/2021 जालना क्विंटल 91 1795 2100 1901
29/11/2021 जालना नं. ३ क्विंटल 10 1826 1832 1826
29/11/2021 जालना १४७ क्विंटल 877 1800 2340 2050
29/11/2021 लातूर २१८९ क्विंटल 1424 1750 2250 1800
29/11/2021 लातूर लाल क्विंटल 2 1520 1531 1520
29/11/2021 मंबई लोकल क्विंटल 7594 1900 4500 3200
29/11/2021 नागपूर क्विंटल 19 1600 1810 1730
29/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 764 1775 2009 1947
29/11/2021 नांदेड क्विंटल 15 1775 2050 1900
29/11/2021 नांदेड लोकल क्विंटल 108 1575 1738 1638
29/11/2021 नांदेड शरबती क्विंटल 21 1750 1800 1750
29/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 142 1907 2088 1943
29/11/2021 नाशिक क्विंटल 103 1845 2145 1890
29/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 191 1635 1919 1896
29/11/2021 नाशिक २१८९ क्विंटल 405 1808 2093 1930
29/11/2021 उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 5 1300 1400 1350
29/11/2021 उस्मानाबाद २१८९ क्विंटल 8 1525 1950 1950
29/11/2021 पालघर क्विंटल 70 2825 2825 2825
29/11/2021 परभणी लोकल क्विंटल 90 1753 1925 1850
29/11/2021 पुणे नं. २ क्विंटल 6 1600 1650 1600
29/11/2021 पुणे २१८९ क्विंटल 572 1801 2176 1925
29/11/2021 पुणे कल्याण सोना क्विंटल 654 1800 1900 1872
29/11/2021 पुणे शरबती क्विंटल 1523 2500 3200 2850
29/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 205 2000 2650 2330
29/11/2021 सोलापूर क्विंटल 15 1633 2013 1964
29/11/2021 सोलापूर शरबती क्विंटल 832 2280 3060 2565
29/11/2021 ठाणे लोकल क्विंटल 340 2400 2800 2600
29/11/2021 वर्धा लोकल क्विंटल 466 1800 1888 1852
29/11/2021 वाशिम क्विंटल 550 1855 2050 1920
29/11/2021 वाशिम लोकल क्विंटल 1743 1750 1946 1838
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 22803

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email