Search
Generic filters

Gajar bajar bhav : आजचे गाजर बाजार भाव 2022

Gajar bajar bhav

Gajar bajar bhav : आजचे गाजर बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Carrot Market Rate 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 14 1500 2000 1700
18/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 70 1200 1800 1500
18/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 226 600 1200 900
18/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 46 1150 1250 1200
18/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 3660 2000 3000 2500
18/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 10 1000 1600 1400
18/01/2022 पुणे क्विंटल 180 1000 2000 1500
18/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 1298 933 1833 1383
18/01/2022 सांगली क्विंटल 7 2000 2500 2200
18/01/2022 सातारा क्विंटल 29 1500 2000 1750
18/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 39 1500 2000 2000
18/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 10 600 1500 1000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5589
17/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 24 1250 2250 1775
17/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 70 1200 1800 1500
17/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 219 800 1200 1000
17/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 22 800 1500 1000
17/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 20 800 1200 1000
17/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 1000 2500 1800
17/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 4025 2000 3000 2500
17/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 235 1100 1600 1300
17/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 1568 1125 2175 1650
17/01/2022 सातारा क्विंटल 29 1500 2000 1750
17/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 51 1000 1800 1800
17/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 58 400 1600 1000
17/01/2022 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 8 1000 1500 1000
17/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6358
16/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 17 1000 1800 1400
16/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 60 1200 1800 1500
16/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 216 1000 1400 1200
16/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 23 1200 1200 1200
16/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 1100 1400 1600 1550
16/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2 1500 3500 2500
16/01/2022 पुणे क्विंटल 178 1250 1755 1503
16/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 1865 1333 2100 1717
16/01/2022 सातारा क्विंटल 30 1500 2000 1750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 3491
15/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 10 1000 2000 1550
15/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 70 1200 1600 1400
15/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 129 1000 1200 1100
15/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 34 1150 1350 1250
15/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 4743 2000 3000 2500
15/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 7 1000 1800 1600
15/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3 2800 4000 3500
15/01/2022 उस्मानाबाद क्विंटल 3 900 2000 1450
15/01/2022 पुणे क्विंटल 259 1600 2000 1800
15/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 178 1450 1900 1675
15/01/2022 सातारा क्विंटल 33 1500 2500 2000
15/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 24 1000 1500 1500
15/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 84 1000 2000 1500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5577
14/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 25 1000 1800 1400
14/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 60 1200 1400 1300
14/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 7 1200 1200 1200
14/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 3476 2000 3000 2500
14/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2100
14/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 210 800 1500 1200
14/01/2022 पुणे क्विंटल 178 1250 1750 1500
14/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 1377 1167 1600 1383
14/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5342
13/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 12 1000 2000 1550
13/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 256 1000 1200 1100
13/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 24 800 1500 1000
13/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 10 1000 1200 1100
13/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 21 1500 2500 2100
13/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 3908 2000 3000 2500
13/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1800
13/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 6 3000 4000 3500
13/01/2022 उस्मानाबाद क्विंटल 33 1500 3000 2250
13/01/2022 पुणे क्विंटल 184 1000 2000 1500
13/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 1266 1233 1733 1483
13/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 5731
12/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 25 1000 2000 1550
12/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 50 1200 1800 1500
12/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 271 600 1500 1050
12/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 113 800 1500 1000
12/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 43 1150 1350 1250
12/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 3237 2000 3000 2500
12/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 1056 1250 1850 1725
12/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 359 1000 1600 1300
12/01/2022 उस्मानाबाद क्विंटल 50 1200 2500 1850
12/01/2022 पुणे क्विंटल 351 1425 2375 2064
12/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 3354 1000 1750 1375
12/01/2022 सातारा क्विंटल 102 1500 3000 2250
12/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 66 1500 2000 2000
12/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 148 600 1500 1000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 9225
11/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 60 1200 1800 1500
11/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 183 800 1200 1000
11/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 44 800 1500 1000
11/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 21 1400 1600 1500
11/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 1800 2500 2100
11/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 3549 2000 2600 2300
11/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 958 1100 1600 1375
11/01/2022 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 10 1400 1600 1500
11/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 2000 3000 2500
11/01/2022 पुणे क्विंटल 189 1250 2500 1875
11/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 2379 1133 1700 1417
11/01/2022 रायगड लोकल क्विंटल 171 4000 4200 4000
11/01/2022 सातारा क्विंटल 123 1500 2000 1750
11/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 57 1000 1500 1500
11/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2200 1800
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 7814
10/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 14 1000 2000 1550
10/01/2022 अमरावती हायब्रीड क्विंटल 50 1400 2200 1800
10/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 213 1000 1500 1250
10/01/2022 चंद्रपुर क्विंटल 66 800 1500 1000
10/01/2022 जळगाव लोकल क्विंटल 50 800 1200 1000
10/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 4140 2000 2800 2400
10/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 401 1000 1500 1200
10/01/2022 पुणे क्विंटल 7 1000 2050 1525
10/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 1681 1167 1833 1500
10/01/2022 सातारा क्विंटल 76 1500 2000 1750
10/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 54 1500 2000 2000
10/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 19 1000 1500 1200
10/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 1400 2000 1600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 6774

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email