Search
Generic filters

Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2022

Gavar bajar bhav today

Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3200 4200 3700
18/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 11 4000 6000 5000
18/01/2022 जळगाव क्विंटल 1 5000 5000 5000
18/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 93 6000 9000 7500
18/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 6250 10500 9000
18/01/2022 पुणे क्विंटल 26 8000 9000 8500
18/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 55 6000 9000 7500
18/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 18 5800 6000 5900
18/01/2022 सातारा क्विंटल 5 5000 8000 6500
18/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 8500 9000 9000
18/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 3 4000 6000 5000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 243
17/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 5 7500 10500 8750
17/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3500 4500 4000
17/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 5 5000 7000 6000
17/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 26 4000 6000 5500
17/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 170 6000 9000 7500
17/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 30 2500 3500 3250
17/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 8 6500 11000 9000
17/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 81 4667 9967 7300
17/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 23 5500 6000 5750
17/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 35 8000 9500 9000
17/01/2022 सातारा क्विंटल 3 7000 8000 7500
17/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 4000 4500 4500
17/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 6 3000 6500 5000
17/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 417
16/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 7 6500 9000 7750
16/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3500 4500 4000
16/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 12 4500 6000 5250
16/01/2022 जळगाव क्विंटल 1 4000 4000 4000
16/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 6500 10000 8500
16/01/2022 पुणे क्विंटल 19 4000 7350 5675
16/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 52 6000 9000 7500
16/01/2022 सातारा क्विंटल 3 8000 10000 9000
16/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 15 3000 3500 3500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 134
15/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 2 7000 9000 8000
15/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3500 4500 4000
15/01/2022 जळगाव क्विंटल 1 4000 4000 4000
15/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 39 7000 9000 7500
15/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 13 5500 10000 8000
15/01/2022 पुणे क्विंटल 10 7000 9000 8000
15/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
15/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 16 6000 7000 6500
15/01/2022 सातारा क्विंटल 1 8000 10000 9000
15/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 15 3000 4000 4000
15/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 10 2000 6000 3000
15/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 7500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 121
14/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 3 8000 10000 9000
14/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3000 3500 3250
14/01/2022 जळगाव क्विंटल 1 4000 4000 4000
14/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 101 6000 9000 7500
14/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 5500 10000 8000
14/01/2022 पुणे क्विंटल 15 6000 8250 7125
14/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 23 5500 8500 7000
14/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 18 5500 6000 5750
14/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 7000 9000 8000
14/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 7500 8500 8000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 232
13/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 2 7000 9000 8000
13/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 7 5000 7000 6000
13/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 22 4000 6000 5000
13/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 82 6000 9000 8000
13/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 56 3500 6500 5000
13/01/2022 पुणे क्विंटल 34 6333 8333 7333
13/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 36 5000 8000 6500
13/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 20 5500 6000 5750
13/01/2022 सातारा क्विंटल 2 8000 10000 9000
13/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
13/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 7250 8250 7750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 279
12/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 3 8000 10000 9000
12/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3000 4000 3500
12/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 5 7000 8000 7500
12/01/2022 जळगाव क्विंटल 1 4000 4000 4000
12/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 9 4000 6000 5500
12/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 77 6000 9000 7500
12/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 37 2500 3500 3188
12/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 15 4500 7000 6500
12/01/2022 पुणे क्विंटल 60 4833 6833 5833
12/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 90 3100 6500 4800
12/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 19 5500 6000 5750
12/01/2022 सातारा क्विंटल 1 8000 10000 9000
12/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 21 6000 7000 7000
12/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 3 6000 8000 7000
12/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 8000 9000 8500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 354
11/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3000 4000 3500
11/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 4 5000 6500 5750
11/01/2022 जळगाव क्विंटल 1 5000 5000 5000
11/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 9 4000 8000 6500
11/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 86 6500 8000 7300
11/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 30 3000 3200 3150
11/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 23 5000 8000 7000
11/01/2022 पुणे क्विंटल 29 7000 10500 8750
11/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 70 4500 7175 5775
11/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 20 6000 6500 6250
11/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 19 6500 7500 7250
11/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 7250 8500 7750
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 307
10/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 2 7000 9000 8000
10/01/2022 अमरावती क्विंटल 10 3500 4000 3750
10/01/2022 औरंगाबाद क्विंटल 3 6000 7000 6500
10/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 10 5000 8000 6000
10/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 332 6500 7500 7000
10/01/2022 नागपूर लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3750
10/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 5000 10000 9000
10/01/2022 पुणे क्विंटल 9 6000 11000 8500
10/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 29 7000 9000 8000
10/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 22 5000 6000 5500
10/01/2022 सातारा क्विंटल 4 8000 10000 9000
10/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 4000 4500 4500
10/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 3 4500 7000 6000
10/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 6 7500 8400 8000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 494

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email