Search
Generic filters

Ghevda bajar bhav today : आजचे घेवडा बाजार भाव 2022

Ghevda bajar bhav today

Ghevda bajar bhav today : आजचे घेवडा बाजार भाव 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे घेवडा चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Ghevda rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
24/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 1 2000 2000 2000
24/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 19 2000 4000 3000
24/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 153 2433 3333 2883
24/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 25 2800 3000 2900
24/01/2022 रायगड लोकल क्विंटल 144 4400 4600 4400
24/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 6 1500 2000 2000
24/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 11 800 2000 1300
24/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2800 2400
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 362
23/01/2022 उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 4000 2500
23/01/2022 पुणे क्विंटल 44 2000 4000 3000
23/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 365 2625 3050 2838
23/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 421
22/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 176 3000 4000 3500
22/01/2022 पुणे क्विंटल 7 2675 3350 3010
22/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 34 2500 3750 3125
22/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 20 3000 3200 3100
22/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 12 3500 4000 4000
22/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1300
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 269
21/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 3 2000 2500 2200
21/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 416 1500 3000 2200
21/01/2022 पुणे क्विंटल 67 2050 3170 2612
21/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 242 2433 3100 2767
21/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 20 2000 2500 2250
21/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 21 600 2000 1200
21/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2600 2500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 772
20/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 1 2500 2500 2500
20/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 21 2000 5000 3800
20/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 46 2800 4600 3700
20/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 323 2000 2700 2400
20/01/2022 पुणे क्विंटल 40 1683 3683 2683
20/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 306 2167 4167 3167
20/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 20 3000 3500 3250
20/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 35 3000 4000 3500
20/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
20/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1000 2000 1500
20/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 822
19/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 3 2000 3000 2500
19/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 235 3000 5000 4000
19/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 439 2000 3000 2450
19/01/2022 पुणे क्विंटल 28 2400 3900 3150
19/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 191 2000 3667 2833
19/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 47 3800 4400 4100
19/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
19/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 19 1000 2500 2000
19/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 971
18/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 1 4000 4000 4000
18/01/2022 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 10 2000 4500 3600
18/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 192 3000 5000 4000
18/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 440 1500 2800 2000
18/01/2022 उस्मानाबाद क्विंटल 4 2000 4000 3000
18/01/2022 पुणे क्विंटल 33 2250 4170 3097
18/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 373 3000 3625 3313
18/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 22 4300 4500 4400
18/01/2022 रायगड लोकल क्विंटल 201 4200 4400 4200
18/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 3000 7000 5000
18/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 15 3000 4000 4000
18/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1000 2500 2000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1339
17/01/2022 मंबई लोकल क्विंटल 55 3000 5000 4000
17/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 521 1500 3000 2200
17/01/2022 पुणे क्विंटल 16 3000 4775 3888
17/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 306 2167 2767 2467
17/01/2022 रायगड नं. १ क्विंटल 28 4800 5000 4900
17/01/2022 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 36 3000 7000 5000
17/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 18 3500 4000 4000
17/01/2022 सोलापूर लोकल क्विंटल 25 800 1500 1000
17/01/2022 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1008
16/01/2022 अहमदनगर क्विंटल 2 1000 3000 2000
16/01/2022 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 455 2500 4200 3500
16/01/2022 पुणे क्विंटल 26 2500 5250 3750
16/01/2022 पुणे लोकल क्विंटल 504 2375 3750 3063
16/01/2022 सातारा लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 996

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email